VOJAŠTVO
   MILITARY

RODOSLOVJE - R05

RODOVNIK ANDOLJŠKOVIH

Rešeto štev. 11, Ribnica, september 1998
RODOVNIK ANDOLJŠKOVIH

CELOTEN ZAPIS V WORDU (DOC)
    (dodano 12.08.2009)

  publicistika
  članki
  zanimivosti
  projekti
  english summaries
  rodoslovje
  o avtorju
  povezave

 
 

Že nekaj let nazaj, se v Luknji (ob propadajočem mlinu) ali pa v gostilni v Sv.Gregorju, zbirajo iz vseh koncev Slovenije člani rodovine Andoljškovih. Najprej se vsi novodošli ozrejo proti zaselku Andol, od koder izvira rodovina, potem pa se na pokopališču poklonijo spominu idejnega avtorja tega rodovnika Dr. Ladotu Andoljšku, znanem ortneško - ribniškem zdravniku. Redno prihajajo na ta srečanja tudi Andoljškovi iz Trsta, ki so sami poiskali vasico Andol in potem prišli v stik z avtorjem rodovnika vseh Andoljškovih - okrog 250 družin samo iz Slovenije, da prek 50 družin v ZDA ne štejemo!

Ko smo pred leti začeli sestavljati rodovnik, so mnogi menili, da Andolški nisu v sorodu z Andoljški! Pa so se motili! Priimke in imena so od 1593.  zapisovali v urbarje  pisarji ortneških graščakov Moscon - Lichtenberger, šele od 1662. pa tudi župniki ob rojstvu (krstu). Oboji so zapisovali priimke in imena tako kakor so jih slišali. Zato se ni čuditi genezi priimka, poudarjena na prvi strani rodovnika, in sicer: Landolschekh, Dolinschekh, Andolscheg, Andolszek, Andolschekh, Dolschekh, Andulsizh, Dolsek, Andolšek (prevod iz nemškega Andolschek) in Andoljšek (začeli pisati slovenski župniki v Ribnici), v ZDA pa večinoma Andolshek.

Po pregledu vseh graščinskih urbarjev (ortneških, turjaških in ribniških),  smo naredili zelo natančno rekonstrukcijo razvoja rodovine in ugotovili izvor v zaselku Andol(1) od približno 1550. leta (Vennzel Landolschekh v Andolu in Michell Dolinschekh v Retjah v ortneškem urbarju 1593, in Jurij Andolscheg v Sodražici v ribniškem urbarju 1621). Ugotovili smo tudi, da se ni preveč zanesti na tuje (nemške) zapisovalce priimkov (trikrat različno zapisano: Landolschek, Andolschek, Dolinschek - Dolschek!), kakor tudi, da je za sestavo rodovnika najvažnejša pravilna razvrstitev moških naslednikov (dedovanje) po kraju in času, torej izvora po deblih in vejah! Namreč, na podlagi navedene rekonstrukcije smo določili korenine in glavno andolsko deblo (152O) in tri vzporedna debla: retijsko - velikopoljansko (1560), sodražiško (1600) in žimarsko (1615). Za vsako deblo smo potem določili prve veje (do 1800), druge (do 1900) in tretje veje (od 1900), pa tako ni Andoljškove družine, ki ne bi našla svojih prednikov! Za vsako družino smo pregledali cerkvene in matične knjige, pa tudi Status Animarum in ohranjene arhivske listine.

Rodovina se ponaša z eno akademikinjo, senatorjem (ZDA), množico intelektualcev, poslovnežev, obrtnikov, suhorobarjev, mlinarjev, železničarjev in kmetovalcev. Zavednih Slovencev!

V ribniškem graščinskem arhivu je ohranjena v slovenščini zapisana sodna zaprisega z dne 6.2.1700, v kateri: "...iest Stephan Andolscheg, orrtneške kmeth, perschosem...koker nam boch...ienoi ta presegnana bres vsega greschniga madescha spatscheta deuviza...Maria...Amen!"

V policijski dosje ortneškega gospodstva je 1780. leta vložen zapisnik o hudem tepežu slemenskih fantov, v katerem je sodeloval tudi Vallentin Andolscheg iz Goriče vasi, v katerem piše: "Jest... Perseschem Bogu usigamogotschnimo eno tschisto inu Pravitschno Persego... koker  reis menij Bug Pomagaj. Amen!"

V vojaškem dosjeju istega gospodstva pa je iz 1811. ohranjen dokument, v katerem je Andolscheg Andre iz Žukovega pred odhodom polka ilirskih lovcev na Napoleonov zimski pohod v Rusijo s križcem potrdil prisego francoskemu cesarju v slovenščini, ki se začne: "Jest... persheshem podloshnost tem postavam tega zessarstva inu Svestoba Zessarjou...!"

Rodovnik je potreben zaradi lastne identitete, da naši otroci vedo odkod izvirajo in kolikšna je njihova rodovina doma in po svetu.


OPOMBE:

(1) Mag Silvo Torkar, Ali nekaj onomastičnih mrvic, revija Traditiones, str.77-87, letnik 38, št. 1/2009, Inštitut za slovensko narodopisje (besedilo v Wordu).

 
  na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net