Kratka predstavitev župnije
Župnija Sv. Jakob ob Savi zaobjema naselja Šentjakob, Sotesko, Pečnik, Podgorico, Dragomelj, Št. Pavel in Pšato.
Župnijska cerkev sv. Jakoba stoji na robu župnije, kjer je tudi samostan sester usmiljenk ter s še drugimi zgradbami, kot so župnišče, mežnarija in kulturni dom ter s čudovitim igriščem in z igralnim parkom tvori duhovno, kulturno in športno središče.
K župniji spadata tudi podružni cerkvi sv. Pavla v Šentpavlu in sv. Petra na Pšati.
V župniji je približno 2100 prebivalcev, verouk obiskuje 124 otrok,
nedeljnikov je 300.
Župnijska cerkev sv. Jakoba
Cerkev sv. Petra
Cerkev sv. Pavla