26. NEDELJA MED LETOM

Slike, ki so nastale ob obnovi cerkve

Navodila za opravljanje verske dejavnosti za Ljubljansko nadškofijo

 

Na podlagi veljavnih odlokov vlade Republike Slovenije, ki jih je sprejela 11. 9. 2021, za obdobje od 15. septembra 2021 dalje za Ljubljansko nadškofijo veljajo naslednja navodila:

1. Izvajanje verskih obredov je dovoljeno ob izpolnjevanju sledečih pogojev:

    Vsi verniki starejši od 12 let morajo izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

    Odgovorna oseba župnije (župnik/župnijski upravitelj) mora na vidnem mestu obesiti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT.

    Odgovorna oseba (župnik oz. od njega pooblaščena oseba npr. mežnar, ministrant, član ŽPS) pri vhodnih vratih v cerkev preverja, ali verniki izpolnjujejo

pogoje PCT.

    Duhovniki morajo izpolnjevati pogoj PCT, pri čemer zanje zadošča tudi samotestiranje s hitrim HAG testom. O tem morajo voditi evidenco in test enkrat tedensko v enakih presledkih izvajati.

    Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci. Pri verskih obredih v cerkvah in na prostem mora biti razdalja med udeleženci najmanj 1,5 metra (razen med osebami iz skupnega gospodinjstva).

    Obvezno je redno prezračevanje/ventiliranje prostorov (npr. odprta okna), v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

    Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva; zunaj je obvezna zgolj, če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.

    Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

2.    Ljudsko in zborovsko petje v cerkvah je dovoljeno.

3. Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno pod pogojem, da osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje izpolnjujejo pogoj PCT (zadošča samotestiranje). Otroci in ostali udeleženci starejši od 12 let morajo izpolnjevati pogoj PCT (tako kot to velja v šoli zadošča samotestiranje).

4. Individualna duhovna oskrba je dovoljena brez izpolnjevanja pogoja PCT.

5.  Ob smiselnem upoštevanju določil za svete maše, je dovoljeno obhajanje zakramentov spovedi, krsta, poroke in drugih bogoslužij.

6.  Cerkveni pogrebi so dovoljeni v skladu z navodili komunalnih služb in predpisov vlade ter priporočil NIJZ.

7Župnijska pisarna je lahko odprta pod pogojem, da duhovnik in vernik izpolnjujeta pogoj PCT.

 

Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit

 

 

MOLITEV ZA ZDRAVJE V ČASU EPIDEMIJE

KORONAVIRUSA  COVID-19

 

Usmiljeni Oče, tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.

Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,

zdravje, potrpežljivost in moč.

V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,

nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,

da bomo trpečim pomagali z dejanji.

Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo

tvojo bližino.

Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.

Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem,

ki jih potrebujejo.

Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,

nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo

vere in pogum.

Prosimo te, naj epidemija preneha, da bomo mogli živeti v

miru in blaginji. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni prosi za nas.

Vsi Božji svetniki in svetnice prosite za nas.