7. VELIKONOČNA NEDELJA

Slike, ki so nastale ob obnovi cerkve

 

16.oratorij župnije Sv. Jakob ob Savi

ORIGINALEN . SEM

Prijavnica

 

 

SVETE MAŠE V ŽIVO PO SPLETU IZ

ŽUPNIJSKE CERKVE:

OB NEDELJAH  ob 10.00

MED TEDNOM ob 19.00

POVEZAVA ZA YOU TUBE kanal - gledanje maše

https://rb.gy/tkuufn 

 

Ob nedeljah in praznikih prisotnost vernikov pri sveti

maši v cerkvi ni dovoljena. Dovoljena je med tednom

(V ŠENTJAKOBU OB 19.00, NA PODRUŽNICAH OB 20.00) vendar je glede na predpise v cerkvi lahko največ 10 vernikov oziroma članov iste družine ali gospodinjstva. 

 

OSEBNA MOLITEV IN PREJEM SV. OBHAJILA V ŽUPNIJSKI CERKVI

 

ŽUPNIJSKA CERKEV (za osebno molitev pred Najsvetejšim) in ZAKRISTIJA (za prejem zakramentalnega obhajila) bosta odprti:

NEDELJA – od 7.30 do 8.00

                    -  od 11.00 11.30

OD PONEDELJKA DO SOBOTE: od 19.30 do 20.00

 

Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov oziroma družin, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.

 

Sveto obhajilo je možno prejeti V ZAKRISTIJI, v času, ko bo cerkev odprta za osebno molitev. Vse, ki bi želeli prejeti sveto obhajilo prosim, da se posamezno oziroma v krogu družine zglasite v ZAKRISTIJI. V ZAKRISTIJO PRIHAJAJTE OD ZUNAJ IN NE SKOZI CERKEV, zato da se ne moti osebna molitev. Seveda pa ste lepo povabljeni, da se pred ali po obhajilu zadržite tudi v cerkvi za osebno molitev.

 

DUHOVNO OBHAJILO

 

Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.

 

(Kratek premor, da se povežemo z Jezusom)

 

Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v Tebi.

 

MOLITEV ZA ZDRAVJE V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

COVID-19

 

Usmiljeni Oče,

tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.

Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,

zdravje, potrpežljivost in moč.

V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,

nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,

da bomo trpečim pomagali z dejanji.

Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.

Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.

Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.

Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,

nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.

Prosimo te, naj epidemija preneha, da bomo mogli živeti v miru in blaginji. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.