Sveti Peter na Pšati
ZUNANJOST CERKVE

Stene zvonika so razčlenjene z lizenami in imajo po dve linici. Line zvonika so dvoločne. Nad njimi je profiliran strešni zidec s pločevinasto streho. Skozi zvonico je drugi vhod v cerkev. V zvoniku so trije zvonovi: večji zvon z glasom A, ki tehta 452 kg, ter srednji z glasom C, ki tehta 245 kg, sta iz leta 1922; oba sta jeklena in ulita v jeseniški železarni. Mali zvon je iz leta 1798, ima glas F, tehta 108 kg in je delo Janeza Jakoba Samassa iz Ljubljane. Desno od zvonika je odprta lopa, pokrita s strmo pločevinasto streho, ki zakriva skoraj vso fasadno steno. Skozi lopo vodi glavni vhod v cerkev. Vhod ima rahlo profliran kamnit portal. Leva in desna stena ladje imata po dve polkrožni okni. Prezbiterij ima na levi in desni steni pravokotno okno. Zakristija ima na prednji strani vrata, na zadnji in desni strani pa pravokotni okni. Streha cerkve je krita z opečnimi strešniki.
NOTRANJOST CERKVE

Leseni poslikani pevski kor stoji na dveh lesenih stebrih, ki imata na vrhu angelski glavi. Kor je vpet v ladijske stene. Ograja kora se zalomi proti oltarju in je razčlenjena z vrsto rezljanih stebričev. Dno kora je ravno in ima na sredi naslikano Marijo z Jezusom, obdano z vencem vrtnic in ornamenti. Slikani pevski kor je iz 18. stoletja in je prava redkost.
Ladja (d=15 m, š=6,70 m in v=7 m) ima pilastre s kapiteli in močno poudarjenimi venčnimi zidci, ki potekajo preko slavoloka v prezbiterij. V banjasti obok ladje se vrezujejo leve in desne strani bočne kape. Ladja ima na desni in levi strani po dve plitvi niši. Tlak v cerkvi je iz cementnih ploščic z vzorci. Slavolok prezbiterija (š=3,4 m) preraste iz pilastrov in kapitelov v lok. Prezbiterij ha tiak za stopnico višji kot v ladji. Na desni strani je vhod v zakristijo, tla so šamotna. Stene prezbitenja so razčlenjene s pilastri, kapiteli in ogredjem, na katerih je kupola.
OPREMA

Glavni oltar je posvečen sv. Petru. V glavni niši je kip sv. Petra (v=120 cm), levo ob glavni vdolbini je kip sv. Pavla, desno sv. Janeza (oba v=93 cm). Nad glavno vdolbino so simboli sv. Petra, ključ in tiara. Oltar in plastika so polihromirani, delno zlačeni in so delo Andreja Rovška mlajšega iz leta 1892. Stranska oltarja stojita v niši na desni in levi stram ladje. Desni oltar ima ravno menzo z lesenim nastavkom, v katerem je glavna vdolbina z reliefom. Relief prikazuje Joba, sede na gnoju; na levi strani je stoječa žena, na desni dva bradata moža v ozadju je krajina. Relief je zgoraj polkrožno zaključen (v=139 cm, =69 cm). Oltar in relief sta polihromirana in delno zlačena. Oltarni nastavek je delo Andreja Rovška mlajšega iz leta 1892.
Levi stranski oltar ima ravno menzo, na kateri stoji oltarni nastavek. Arhitektura stebrov in pilastrov s kapiteli obdaja glavno vdolbino, v kateri je slika Brezmadežne z detetom v naročju. Slika je zgoraj polkrožno zaključena in meri 126 x 81 cm. Je delo F. Jelovška iz leta 1756 (podpisana na spodnjem robu: F. Illouscheg pin. 1756). Marija stoji na zemeljski krogli, okoli katere se ovija kača z jabolkom. S križem Jezus prebada kači glavo. Na levi in desni je obdana z angeli in oblaki. Ob strani glavne vdolbine stojita na podstavkih dve plastiki, levo sv. Lovrenc, desno sv. Donat (visoki 82 cm, polihromirani in zlačeni). Na ogredju sta dva angela in atika. Atika je sestavijena iz volut, poživljenih z akantom. V sredi atike je slika Boga Očeta (64 x 41 cm, iz 18. St.), sedečega na oblakih s Sv. Duhom. Oltar je polihromiran, delno zlačen na predeli je napis: Peter Janeshitshz 1767.
Oltar je bil obnovljen leta 1979. Sliko Brezmadežne je obnovil Ivan Marinšek s Pšate leseni del pa Marko Kavčič iz Šentjošta nad Horjulom. Leta 1985 je bil postavljen nov križev pot, slikan na platno, delo domačina Ivana Marinška Križev pot je narejen po Feuerbachu; slike imajo samo gornji del Jezusovega telesa. Prejšnji križev pot je bil iz 19. St., litografija.
Cerkev ima lestenec in tri večne luči. Na desni strani ob slavoloku je prižnica ki ima vhod iz zakristije. Na njej je letnica 1860 A. J.
Cerkev je letos dobila novo bandero, naslikal ga je Ivan Marinšek. Na eni strani je sv. Peter, ki mu Kristus izroča ključe na drugi strani pa je Brezmadežna. Ima letnici 1393-1993. Cerkev hrani tudi staro bandero, ki ga je naslikal Mrčun.
V cerkvi so lesene klopi, po štiri na vsaki strani in stoli, ki so bill nabavijeni leta 1980.
Cerkev ima tudi koncilski oltar, ki je bil postavijen leta 1975.

Iz knjižice Sv.Peter na Pšati 1393 -1993
A.Gajšek
Znamenja ob naših poteh