OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE lepo poteka. V mesecu novembru se bo pričela izdelava opreme (vetrolov, nove klopi in spovednice). Iskrena hvala tudi vsem, ki ste že darovali za obnovo cerkve, tako v župnišču, pri ofru in preko TRR-računa, kot ob pogrebih namesto cvetja. Svoje darove za obnovo cerkve lahko tudi v prihodnje oddate v župnišču ali pa jih nakažete na tekoči račun župnije: Župnija Sv. Jakob ob Savi, Šentjakob 33, 1231 Ljubljana – Črnuče, TRR SI56 0430 2000 3026 966, ki je odprt pri Novi KBM. Že v naprej iskren
BOG ‘LONAJ za vsak vaš dar.

Obnova župnijske cerkve

Obnova cerkve sv. Petra na Pšati