_________________________________________________________________________________________________________

xxx - OPREMLJENA SMER : puščena vsa uporabljena varovala

__________________________________________________________________________________________________________

xx - DELNO OPREMLJENA SMER : za dokončno opremljenost zadostujejo zatiči in metulji

__________________________________________________________________________________________________________

x - NEOPREMLJENA SMER : redka varovala, potrebna popolna alpinistična oprema (klini, metulji, zatiči itd..)

__________________________________________________________________________________________________________

+++ - ODLIČNA SKALA : prevladuje čvrsta skala

__________________________________________________________________________________________________________

++ - DOBRA SKALA : mestoma tudi slabša skala

__________________________________________________________________________________________________________

+ - SLABA SKALA : skala terja obilo previdnosti

__________________________________________________________________________________________________________

OPOMBA : opremljenost se lahko iz različnih razlogov spreminja, zato je za vse smeri potrebna alpinistična oprema.

__________________________________________________________________________________________________________

Ponavljanje smeri na lastno odgovornost.

_______________________________________________________________________________________________________