Wir 3

 

 

Tukaj si lahko natisneš ali ogledaš rešitve testov (lekcije, moduli) in nalog iz delovnega zvezka – navodila:

- klikni tukaj

- rešitve so označene s sivo barvo

 

 

Übungen (vaje)

 

Nepravilni glagoli – Präteritum, Perfekt                                    

        

Modul 6 / Lektion 1

Wo kauft Frau Weigel ein?

Einkaufen – Kreuzworträtsel.

 

 

 

 

 

 

-     Präteritum - Rotkäppchen

-          Präteritum – sein / haben (enostavni pretekli čas)

-          Perfekt – nepravilni glagoli

-          Genitiv (2. sklon)

-          dialogi

-          Predlogi z igro Wortrix (navodila: levo črka V, desno črka N, navzdol PRESLEDNICA)

-          kje lahko kupim...

-          Präpositionen (predlogi) 1 2

-          Wechselpräpositionen

-          Präteritum

-          Artikel (člen)

-          besedne vrste

-          odvisniki

-          odvisniki 2

-          oblačila

-          Kleidung

-          Adjektiv (pridevnik) 1 2 3 4

-          Stadtplan (načrt mesta)

-          Einkaufen. (nakupovanje)

-          Leute und ihre Berufe. (ljudje in poklici)

-          Ein Dialog. (dialog)

-          Wo? Wohin? (Kje?, Kam?)

-          Wie war es früher? (Kaj je bilo prej?)

-          Perfekt (sestavljeni pretekli čas)  1 2 3 4

-          Komparativ (primerjalnik)

-          Wie heißt das auf Deutsch? (Po nemško?)

-          Beim Gemüsehändler

-          Haben oder sein? (Perfekt)

-          Fragewörter (vprašalnice)

-          Zungenbrecher

-          Modalverben im Präteritum (modalni glagoli v pretekliku) 1 2

-          zbirka vaj (Grundstufe, Mittelstufe, Oberstufe)

-          zbirka vaj

-          http://www.ralf-kinas.de/

-          http://ospitiweb.indire.it/ictavagnacco/deutsch/