Wir 2

 

 

Tukaj si lahko natisneš ali ogledaš rešitve testov (lekcije, moduli) in nalog iz delovnega zvezka – navodila:

- klikni tukaj

- rešitve so označene s sivo barvo

 

Übungen (vaje):

 

-          Aus, in oder nach? (predlogi)

-          Körperteile 1 2 3 4 5

-          deli telesa

-          mein, dein, ihr (svojilni zaimki)

-          trennbare Verben

-          Modalverben

-          Hobbys

-          Sportarten

-          Monate

-          živila

-          Tagesablauf (potek dneva)

-          ura

-          Imperativ (velelnik) 1 2 3

-          Urlaub (počitnice) 1 2 3

-          Unfälle (nesreče, preteklik)

-          Geburtstag (rojstni dan)

-          Körper und Gesundheit (telo in zdavje)

-          Was ist ihr Hobby? (hobiji)

-          Präpositionen (predlogi)

-          Akkusativ (4. sklon)

-          Tagesablauf (potek dneva) 1  2

-          Bild und Wort. (slika in beseda)

-          Personalpronomen (osebni zaimki – 4. sklon)

-          Nehmen und essen. (vzeti in jesti)

-          Müssen und können. (morati in znati/moči)

-          Wetter (vreme)

-          Verb im Präsens

-          Körperteile (deli telesa)

-          Mahlzeiten. (obroki)

-          zbirka vaj (Grundstufe in Mittelstufe)

-          zbirka vaj

-          dodatne vaje: http://www.ralf-kinas.de/

-          dodatne vaje: http://ospitiweb.indire.it/ictavagnacco/deutsch/