Wir 1

Tukaj si lahko natisneš ali ogledaš rešitve testov (lekcije, moduli)

in nalog iz delovnega zvezka – navodila:

- klikni tukaj

- rešitve so označene s sivo barvo

 

Übungen (vaje):

 

-          Verb im Präsens (glagol v sedanjiku) 1 2 3

-          dialog

-          črke

-          glagol v sedanjiku - razlaga

-          glagol »sein« (biti)

-          glagol »wohnen« (stanovati)

-          glagol »heißen« (imenovati se)

-          Igra Wortrix – vaje za člen besede 1 2 3 (navodila: levo črka V, desno črka N, navzdol PRESLEDNICA)

-          Igra Wortrix – vaja za številke od 0 – 1000000 (navodila: levo črka V, desno črka N, navzdol PRESLEDNICA)

-          številke 1 2 3 4

-          osebna izkaznica

-          Familie

-          W-vprašalnice

-          Fernsehen (tema: televizija)

-          ocene v šoli

-          živalski glasovi  

-          živali 1 2 3 4

-          živali – nemško in angleško A-L  M-Z

-          množina

-          ednina/množina

-          barve

-          oglasi za živali

-          oglašanje živali

-          mačkon Rudi

-          dialogi 1 2 (2. naloga – postavi vprašanja) 

-          Bestimmter / unbestimmter Artikel (določni / nedoločni člen) (razlaga: določni / nedoloči člen)

-          Fragen und Antworten (vprašanja in odgovori)

-          Was sagen Sie? (Kaj rečete?)

-          Wo? Woher? Wie? (Kje, kam, kako?)

-          Wie heißen die Länder auf Deutsch? (države)

-          Städte in Deutschland. (mesta)

-          Länder in Deutschland. (države)

-          SpielEuropa (navodila: klikni na WEITER in poskušaj »odgovoriti« na vprašanje »Wo liegt…?)

-          Sprachen (jeziki)

-          Schulsachen 1 (šolske potrebščine)

-          Schulsachen 2

-          Du, und Sie? (ti ali vi?)

-          Meine Familie. (moja družina)

-          Eine Familienshow im Internet. (družinska zabava)

-          Wer? Was? (Kdo?, Kaj?)

-          Bild und Wort. (slika in beseda)

-          zbirka vaj (Grundstufe!)

-          zbirka vaj

-          http://www.ralf-kinas.de/

-          http://ospitiweb.indire.it/ictavagnacco/deutsch/