<<
  Slovenski Jezik   ( Slovene Language )


Slovenci kot narod smo lahko ponosni na svoj lep unikatni  jezik  centralne  Evrope,  izredno star, zelo zapleten in zelo razvit jezik.
Ne smemo pozabiti, da le zelo razviti jeziki uporablajo dvojino.
Na svetu je zelo malo jezikov, ki se lahko ponasajo z dvojino in mi spadamo v to izredno  redko skupino.  Sosedni jeziki ( Nemski, Italijanski, Madzarski in Srbohrvaski ) dvojine nimajo. Nekateri narodi oz. plemena niti svojega jezika ne. (  Avstrijci, ki so v veliki vecini ponemceni Slovenci uporablajo Nemski jezik,  Hrvati pa uporablajo Srbski jezik, ki se mu zaradi tega  lahko rece tudi  Srbohrvaski...itd)


Vse lepo in prav, ce nam le nasi jezikoslovci, oz. lahko jih imenujemo kar jezikoslovni hlapci v sluzbi Balkana ( Srbohrvatov ) ne bi umetno  pokvarili   jezika ( To pomeni, da so nam na silo vrinili balkanski LJ in NJ na vsa mozna in nemozna mesta) . Ceprav nikoli nismo bili del Balkana, so nasi jezikoslovci sramotno podlegli  pritiskom z juga, katerega namen je bil, da  se nas jezik cim bol prilagodi Balkanu.  Spremenen jezik  se je tako otrokom "zagnusil" ze v soli saj umetno narejen knizni jezik zelo grdo odstopa od dejanske izgovorjave. Na sreco jim dejanske izgovorjave ni uspelo popolnoma uniciti  'zbalkanizirati' in se ta danes se naprej  ohranja.


Narod gradi jezik na podlagi lastnih narecij, Slovenscino pa so nam na silo preoblikovali. Nasi hlapci so navklub Slovenski izredno bogati zgodovini ( Karantanija-ustolicevalo se je v Slovenskem jeziku, ki se smatra za prvo demokracijo v svetu, smo  potomci Venetov itd )  sramotno klonili pod juznimi balkanskimi pritiski in tako poteptali vsa slovenska narecja. Na ta nacin so vsi, ki so bili pristojni za jezik izdali svoj narod in to kar so naredili je zlocin nad jezikom in nima primere pri nobenem evropskem narodu. Seveda je treba pri tem povdariti, da brez izdajalcev med Slovenci balkanizacije ne bi mogli izvesti.

Danes je dolznost vsakega, da se tej balkanizaciji upre!


Lublanska ulica v Pragi  ( Originalno ime LUBLANA  znano po vsej centralni Evropi se je ohranilo)
Zaradi  vsilevanja LJ in NJ, ki se praviloma nikoli ne izgovori ali pa se sploh ne more , pride veckrat tudi do velikih nesmislov: npr nedelja .( izhaja iz besede NE DELATI ali drugace : ali ti ne delas ali ne deljas ) ...pravilno je lahko samo nedela in komentar za tak nesmisel sploh ni potreben.
Slovenski jezik v 17. stoletju
( obluba v Lublani )
PRAVILNO  ( Originali )   
-------------------------------------
                           
Lubno           
Lublana             
Cele                  
Radovlica              
Veleje
Vrhpole                  
Kran  ( Krain )                  
Bohin                   
Grosuple                  
Polanska dolina         
Cerkle ob Krki             
Cerkle na Gorenskem  
Lubel
Brusel
Belak  ( Belah )
Borovle
Seslan
Polcane
Dutovle
Kompole
Crnomel
Sentil
Secovle
Radomle
Dobrepole
Kotle
Konice
Trbovle
Sp. Duple


NEPRAVILNO  ( Unicene besede )
-----------------------------------------

Ljubno
Ljubljana
Celje
Radovljica
Velenje
Vrhpolje
Kranj
Bohinj
Grosuplje
Poljanska dolina
Cerklje ob Krki
Cerklje na Gorenjskem
Ljubelj
Bruselj
Beljak
Borovlje
Sesljan
Poljcane
Dutovlje
Kompolje
Crnomelj
Sentilj
Secovlje
Radomlje
Dobrepolje
Kotlje
Konjice
Trbovlje
Sp. Duplje