Najlepša hvala pokroviteljem letošnjega turnirja,
ki so prispevali praktične nagrade in donacije