COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
MARIJAN F. KRANJC [91277]

Osebna bibliografija za obdobje 1968-2013ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KRANJC, Marijan F. Vojaška prisega slovenskih upornikov, prostovoljcev in vojakov = Military oath of Slovenian insurgents, volunteers and soldiers. Vojaška zgodovina, str. 129-159, ilustr. [COBISS.SI-ID 517452569]

2. KRANJC, Marijan F. Rat posle rata : doprinos srpskih dobrovoljaca u borbi za slovenačke zapadne i severne granice 1918/19 = War after the war : struggles for Slovenian North Western borders in 1918/19 involvement of Serbian volunteers. Vojnosanit. pregl., 2008, vol. 65, Suppl., str. 88-92. [COBISS.SI-ID 513750553]

3. KRANJC, Marijan F. Brionski plenum in slovenski delež : (skica za varnostno študijo). Vojnozgod. zb., 2003, št. 11, str. 65-71, ilustr., 2003, št. 12, str. 68-83. [COBISS.SI-ID 215933184]

4. KRANJC, Marijan F. Slovenska vojaška inteligenca - generali in admirali : skica za antropološko študijo - 1.del. Borec, 2000, letn. 52, št. 579/582, str. 201-[326]. [COBISS.SI-ID 3801118]

5. KRANJC, Marijan F. Obveščevalno-varnostna zaščita pohoda 14. divizije NOV in PO Slovenije na Štajersko : skica za varnostno študijo. Borec, 1998, 50, št. 561/562/563, str. 245-300, ilustr. [COBISS.SI-ID 113842176]

6. KRANJC, Marijan F. Balkanski vojaški poligon : varnostno-vojaški zapisi. Borec, 1998, let. 50, št. 567-568-569, str. 11-339. [COBISS.SI-ID 2411315]

7. KRANJC, Marijan F. Savremene vojne doktrine - sukob niskog intenziteta. Vojno delo, 42, 5-6, str. 59-85. [COBISS.SI-ID 23261186]


1.04 Strokovni članek

8. KRANJC, Marijan F. Dr Aleksandar Nedok - Prlek u Beogradu. Glasnik (Lek. komora Srb.), jul 2013, god. 5, br. 17, ilustr. http:///home.amis.net/marijank/dok/Nedog-otac_i_sin.pdf. [COBISS.SI-ID 519452953]

9. KRANJC, Marijan F. Ivan A. Božič, častnik štirih vojska in generalmajor JLA. Dolenj. list, 19. apr. 2012, leto 63, št. 16, str. 20, ilustr., 26. apr. 2012, leto 63, št. 17, str. 20, ilustr., 3. maj 2012, leto 63, št. 18, str. 20, ilustr. users.volja.net/marijankr/dok/Bozic-Ivan-generalmajor.pdf. [COBISS.SI-ID 21954871]

10. KRANJC, Marijan F. General z rodovnikom : (skica za avobiografijo). Zgod. listi, 2012, let. 20, št. 1, str. 176-198, portret. http://home.amis.net/marijank/dok/MFK-General_z_rodovnikom.pdf. [COBISS.SI-ID 519446553]

11. KRANJC, Marijan F. Viktor J. Andrejka pl. Livnogradski, generalštabni polkovnik vojske Kraljevine Jugoslavije, prvi slovenski častnik vojaške obveščevalne službe. 1, Od vojaka do plemiča. Nedelj. dnev., 27.2.2011, leto 50, št. 9. users.volja.net/marijankr/dok/Andrejka_Viktor.pdf. [COBISS.SI-ID 518551065]

12. KRANJC, Marijan F. Viktor J. Andrejka pl. Livnogradski, generalštabni polkovnik vojske Kraljevine Jugoslavije, prvi slovenski častnik vojaške obveščevalne službe. 2, Tajni agent in domoljubnost. Nedelj. dnev., 6.3.2011, leto 50, št. 10. users.volja.net/marijankr/dok/Andrejka_Viktor.pdf. [COBISS.SI-ID 518551321]

13. KRANJC, Marijan F. Viktor J. Andrejka pl. Livnogradski, generalštabni polkovnik vojske Kraljevine Jugoslavije, prvi slovenski častnik vojaške obveščevalne službe. 3, Naslednik generala Rupnika. Nedelj. dnev., 13.3.2011, leto 50, št. 11. users.volja.net/marijankr/dok/Andrejka_Viktor.pdf. [COBISS.SI-ID 518551577]

14. KRANJC, Marijan F. Četniški zločin v Prlekiji 1944. Zgod. listi, 2011, letn. 19, št. 1, str. 118-127, ilustr. user.volja.net/marijankr/dok/Zlocin_Prlekija_1944.pdf. [COBISS.SI-ID 518541593]

15. LUKAČ, Vincenc, KRANJC, Marijan F. Podpolkovnik Edvard Vaupotič, Maistrov sodelavec iz Sv. Jurija ob Ščavnici. Glas. - Zgod. druš. Gornja Radgona, 2010, letn. 17, št. 1/2, str. 3-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 265381632]

16. KRANJC, Marijan F. Vladimir Vauhnik, polkovnik VKJ, brigadni general JVvD (četniški) - vojaški ataše VKJ in tajni sodelavec britanskega IS. Zgod. listi, 2010, št. 1, str. 61-80. users.volja.net/marijankr/dok/LSO-Vauhnik.pdf. [COBISS.SI-ID 518551833]

17. LUKAČ, Vincenc, KRANJC, Marijan F. Drago Kocmut (1890-1980) : Maistrov sodelavec iz Svetega Jurija ob Ščavnici. Glas. - Zgod. druš. Gornja Radgona, 2009, letn. 16, št. 1/2, str. 23, portret. [COBISS.SI-ID 252631040]

18. KRANJC, Marijan F. Gremo skupaj našo Zilo pit : Franjo Malgaj: Vojni spomini 1914-1919. Nedelj. dnev., 26. apr. 2009, letn. 48, št. 15, str. 21. [COBISS.SI-ID 517453849]

19. KRANJC, Marijan F. Vojaška prisega slovenskih upornikov, prostovoljcev in vojakov : (kratek vojaško zgodovinski oris). Zgod. listi, 2009, letn. 17, št. 1, str. 80-111, ilustr. [COBISS.SI-ID 255562752]

20. KRANJC, Marijan F. Prleški generali : pozabljeni ali prezrti?. Glas. - Zgod. druš. Gornja Radgona, 2008, letn. 15, št. 1/2, str. 3-7, portreti. [COBISS.SI-ID 252627200]

21. KRANJC, Marijan F. Kdo je kriv za tragičen konec Slovenske narodne vojske maja 1945? = Who is to be blamed for the tragic fate of the Slovenian Nationa Army in maj 1945?. Vojaška zgodovina, 2008, letn. 9, št. 2(15), str. 45-63. [COBISS.SI-ID 515081753]

22. KRANJC, Marijan F. Pomembni Prleki - tudi generali. Zgod. listi, 2008, letn. 16(1), št. 1, str. 102-116, ilustr. [COBISS.SI-ID 515081497]

23. KRANJC, Marijan F. Neprijazna radgonska soseda - general Johann Mickl in stotnik Josef Matl. Glas. - Zgod. druš. Gornja Radgona, 2007, letn. 12, št. 1/2, str. 21-27. [COBISS.SI-ID 242154752]

24. KRANJC, Marijan F. Kako je dravska divizija vojske "Kraljevine Jugoslavije organizirala obrambo in 1941. leta branila Prlekijo. Zgod. listi, 2007, 1, str. 123-143. [COBISS.SI-ID 513582361]

25. KRANJC, Marijan F. Korošakova rodovina izvira iz Grabonoša. Glas. - Zgod. druš. Gornja Radgona, 2006, letn. 12, št. 1/2, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 5984307]

26. KRANJC, Marijan F. Četniški "napad" na nemško orožniško postajo pri Sv. Juriju ob Ščavnici. Glas. - Zgod. druš. Gornja Radgona, 2006, letn. 12, št. 1/2, str. 36-43. [COBISS.SI-ID 5986611]

27. KRANJC, Marijan F. General Rudolf Maister in njegova sinova. Nedelj. dnev., 22.jan.2006-19.feb.2006, 45, št. 21-št.49, portreti. [COBISS.SI-ID 513585177]

28. KRANJC, Marijan F. Slovenski četniki na Gorjancih 1942 : odlomek iz knjige Plava garda - tajno poročilo poveljnika. Rast (Novo mesto), feb. 2006, letn. 17, št. 1, str. 52-62. [COBISS.SI-ID 16528695]

29. KRANJC, Marijan F., SEKULIĆ, Milisav. Slovenačka krv i znanje za srpsku braću. Dobrovoljački glasnik, jun 2005, god. 15, br. 25, ilustr. [COBISS.SI-ID 513612057]

30. KRANJC, Marijan F. Boji za spodnjo Štajersko, Koroško, Prekmurje in Medjimurje. Glas. - Zgod. druš. Gornja Radgona, 2005, letn. 12, št. 1/2, str. 19-20. [COBISS.SI-ID 228398080]

31. KRANJC, Marijan F. Genealoški oris rodbine Andoljšek/Andolšek. Rast (Novo mesto), feb. 2005, letn. 16, št. 1, str. 55-59, ilustr. [COBISS.SI-ID 15404599]

32. KRANJC, Marijan F. Zakaj je bil Arsa Jovanović poslan med slovenske partizane? : neznano poročilo Titu o akcijah dolenjskih partizanov decembra 1942 .... Rast (Novo mesto), jul. 2005, letn. 16, št. 3/4, str. 331-342, ilustr. [COBISS.SI-ID 237448960]

33. KRANJC, Marijan F. Slovenska kri za srbske brate - Slovenci so branili Srbijo : novi podatki za zgodovino slovenskega zdravstva in vojaštva. Rast (Novo mesto), okt. 2005, letn. 16, št. 5, str. [457]-461, ilustr. [COBISS.SI-ID 15900727]

34. KRANJC, Marijan F. Blaž Žemva, pehotni general slovenskega rodu - načelnik generalštaba Avstro-Ogrske vojske 1911-1912. Vojnozgod. zb., 2005, št. 19, str. 15-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 233816576]

35. KRANJC, Marijan F. Generali in admirali slovenskega rodu. Vojnozgod. zb., 2005, št. 21, str. 83-95. [COBISS.SI-ID 233884416]

36. KRANJC, Marijan F. Brata Žemva generala avstro-ogrske vojske. Gorenj. glas (1985), 6. jul. 2004-3. avg. 2004, leto 57, št. 53-št. 61, portreti. [COBISS.SI-ID 9578294]

37. KRANJC, Marijan F. Slovenska kri za srbske brate. Rast (Novo mesto), april 2004, let.15, št.2(92), str. 207-215, foto. [COBISS.SI-ID 13027639]

38. KRANJC, Marijan F. Slovenci so branili Srbijo : odziv na prispevek Slovenska kri za srbske brate (Zgodovinske novosti o prvih slovenskih prostovoljcih v vojski Kraljevine Srbije). Rast (Novo mesto), dec. 2004, letn. 15, št. 6, str. 680-681, ilustr. [COBISS.SI-ID 15271223]

39. KRANJC, Marijan F. Primer iz Celja : kako je delala varnostna služba JLA. Vojnozgod. zb., 2004, 15, str. 75-78, ilustr. [COBISS.SI-ID 513581337]

40. KRANJC, Marijan F. Slovenski častniki - književniki, umetniki in znanstveniki. Vojnozgod. zb., 2004, št. 16, str. 69-79, portreti. [COBISS.SI-ID 224470016]

41. KRANJC, Marijan F. Slovenski častniki-književniki, umetniki in znanstveniki. Vojnozgod. zb., 2004, št. 16, str. 69-79. [COBISS.SI-ID 15196466]

42. KRANJC, Marijan F. Čini v argentinski vojski. Vojnozgod. zb., 2004, št. 16, str. 93-95, ilustr. [COBISS.SI-ID 513581849]

43. KRANJC, Marijan F. Odlikovanci na koroški fronti 1919-1920. Vojnozgod. zb., 2004, št. 17, str. 35-46, ilustr. [COBISS.SI-ID 7619380]

44. KRANJC, Marijan F. Kako sloveniti (prevajati) generalske čine avstroogrske vojske?. Vojnozgod. zb., 2004, št. 17, str. 103-107. [COBISS.SI-ID 224484096]

45. KRANJC, Marijan F. Ameriški admiral iz Logatca. Vojnozgod. zb., 2003, št. 14, str. 101-104, ilustr. [COBISS.SI-ID 216029952]

46. KRANJC, Marijan F. Pozabljeni del slovenske generalitete : generali in admirali vojske Države SHS in Kraljevine Jugoslavije 1919-1941. Zgod. listi, 2003, letn. 12, št. 1, str. 20-37, ilustr., 2004, letn. 13, št. 1, str. 27-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 129380864]

47. KRANJC, Marijan F. Petsto let Korošakovih. Glas. - Zgod. druš. Gornja Radgona, 2002, letn. 9, št. 1/2, str. 6-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 213141248]

48. KRANJC, Marijan F. Vladimir Andoljšek, kapitan bojne ladje vojne mornarice Kraljevine Jugoslavije : (rodovniški oris). Vojnozgod. zb., 2002, št. 8, str. 79-85, portret. [COBISS.SI-ID 213165056]

49. KRANJC, Marijan F. Vojaška organizacija Ilirskih provinc. Vojnozgod. zb., 2001, št. 6, str. 17-24, ilustr. [COBISS.SI-ID 116164608]

50. KRANJC, Marijan F. Prostovoljci (dobrovoljci) - del slovenske vojaške inteligence. Vojnozgod. zb., 2001, št. 6, str. 181-182. [COBISS.SI-ID 116337408]

51. KRANJC, Marijan F. Davorin Žunkovič slovenski častnik, zgodovinar in venetolog. Vojnozgod. zb., 2001, št. 7, str. 53-56. [COBISS.SI-ID 126480128]

52. KRANJC, Marijan F. Belokranjec Josip Pezdirc - ameriški general : slovenska vojaška inteligenca. Dolenj. list, 15. jun. 2000, leto 51, št. 24, str. 18, ilustr. [COBISS.SI-ID 8809783]

53. KRANJC, Marijan F. Franc Škodnik, junak "ljubljene Italije" : generali in admirali slovenskega rodu v tujih vojskah. Primorske nov. (1963), 5. maj 2000, leto 54, št. 36, str. 22, portret. [COBISS.SI-ID 8172082]

54. KRANJC, Marijan F. Generali - admirali slovenskega rodu. Vojnozgod. zb., 2000, št. 4, str. 105-130, ilustr. [COBISS.SI-ID 120322560]

55. KRANJC, Marijan F. Slovenščina v arhivih ribniške in ortneške graščine 1589-1780 : urbarji, sodni, policijski, vojaški in drugi dosjeji. Vojnozgod. zb., 2000, št. 5, str. 11-12. [COBISS.SI-ID 115956224]

56. KRANJC, Marijan F. Rodovnik Andoljškovih. Rešeto, september 1998, let.2, št.11, str. 20-21, foto. [COBISS.SI-ID 10192695]

57. KRANJC, Marijan F. Še en pogled na ameriško vojaško doktrino "zračno-kopenska bitka". Delo (Ljubl.), 14.II.1996, št. 35 [i.e.36], str. 12. [COBISS.SI-ID 58187264]

58. KRANJC, Marijan F. Nekaj nasvetov in neznank. Drevesa (Škofja Loka, Tisk. izd.). [Tiskana izd.], julij 1996, 3, št. 2, str. 27-29. [COBISS.SI-ID 2431286]

59. KRANJC, Marijan F. Naši francoski predniki. Drevesa (Škofja Loka, Tisk. izd.). [Tiskana izd.], julij 1996, letn. 3, št. 2, str. 31. [COBISS.SI-ID 8010550]


1.05 Poljudni članek

60. KRANJC, Marijan F. Res največji lovec na Tita?. Slov. nov., 15. nov. 2008, letn. 18, str. 6, ilustr., 17. nov. 2008, letn. 18, str. 6, ilustr. [COBISS.SI-ID 515082009]

61. KRANJC, Marijan F. Štajerski četniki - nemški kolaboranti?. Nedelj. dnev., 4.feb.2007, let. 46, str. 11, 11.feb.2007, let. 46, str. 14, 18.feb.2007, let. 46, str. 15, 25.feb.2007, let. 46, str. 14. [COBISS.SI-ID 513602585]

62. KRANJC, Marijan F. Plava garda, radiotelegrafist proti poveljniku. Nedelj. dnev., 26.nov. 2006, let. 45, str. 14-15, 3.dec.2006, let. 45, str. 13, 10.dec.2006, let. 45, str. 14. [COBISS.SI-ID 513602329]

63. KRANJC, Marijan F. Plava garda, poveljnikovo zaupno poročilo. Nedelj. dnev., 14.maj 2006, let. 45, str. 16-17, 21.maj 2006, let. 45, str. 16-17, 28.maj 2006, let. 45, str. 16-17, 4.jun.2006, let. 45, str. 16-17. [COBISS.SI-ID 513602073]

64. KRANJC, Marijan F. Prlek, dr. Štefan Nedog, prvi slovenski zdravnik srbske vojske 1864. Zgod. listi, 2006, letn. 14, št. 1, str. 112-118. [COBISS.SI-ID 235670016]

65. KRANJC, Marijan F. O slovenski vojaški inteligenci. Nedelj. dnev., 17.jul.2005, 44, str. 6, portreti, 24.jul.2005, 44, str. 6, portreti, 31.jul.2005, 44, str. 6, portreti. [COBISS.SI-ID 513586457]

66. KRANJC, Marijan F. Zarote in atentati na Tita. Nedelj. dnev., 18.jan.2004-22.feb.2004, 43, št. 16-št.52, ilustr. [COBISS.SI-ID 513583641]

67. KRANJC, Marijan F. Zavere i atentati na Tita. Več. nov., 18.1.2004 - 6.2.2004, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 513601817]

68. KRANJC, Marijan F. Alojz Sagaj in Jožef Krajnc - duhovnika Korošakove rodovine. Zgod. listi, 2004, letn. 13, št. 1, str. 61-65, ilustr. [COBISS.SI-ID 235656192]

69. KRANJC, Marijan F. Pozabljeni trije dolenjski generali Vojske kraljevine Jugoslavije. Dolenj. list, 13. nov. 2003, leto 54, št. 46, str. 23, 20 nov. 2003, leto 54, št. 47, str. 21, ilustr., 27. nov. 2003, leto 54, št. 48, str. 23, ilustr., 4. dec. 2003, leto 54, št. 49, str. 24, ilustr. [COBISS.SI-ID 12234039]

70. KRANJC, Marijan F. Frančiška Roškar-Korošak, prleška ljudska pesnica. Glas. - Zgod. druš. Gornja Radgona, 2003, letn. 10, št. 1/2, str. 7-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 216281088]

71. KRANJC, Marijan F. Duhovniki iz rodovine Korošakovih. Glas. - Zgod. druš. Gornja Radgona, 2003, letn. 10, št. 1/2, str. 40-43, ilustr. [COBISS.SI-ID 216290816]

72. KRANJC, Marijan F. "Vojaška pesem od Hercegovine 1883" : Frančiška Roškar - Korošak, prleška ljudska pesnica. Vojnozgod. zb., 2002, št. 10, str. 13-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 213239552]

73. KRANJC, Marijan F. Ameriški generali, admirali in vesoljci slovenskega rodu. 1, Slovenski geni v Puščavskem viharju. Nedelj. dnev., 12.nov.2000, str. 19, portreti. [COBISS.SI-ID 513582873]

74. KRANJC, Marijan F. Ameriški generali, admirali in vesoljci slovenskega rodu. 2, Mama iz "Kranja v Avstriji", sin iz Clevelanda v ZDA. Nedelj. dnev., 19.nov.2000, str. 19, portreti. [COBISS.SI-ID 513583129]

75. KRANJC, Marijan F. Ameriški generali, admirali in vesoljci slovenskega rodu. 3, "Slovenca" segata po zvezdah. Nedelj. dnev., 26.nov.2000, str. 19, portreti. [COBISS.SI-ID 513583385]


1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

76. KRANJC, Marijan F. Nekatere posebnosti delovanja sistema splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite oboroženih sil in boja na začasno zasedenem ozemlju. V: Varnostne in samozaščitne izkušnje narodnoosvobodilnega gibanja pri graditvi in razvoju sistema družbene samozaščite in nekatera teoretična ter praktična vprašanja naše varnosti danes : NZ, ONZ, OZNA, VDV - '44 '84. Ljubljana: Višja šola za notranje zadeve, 1984, [23] str. [COBISS.SI-ID 513581081]

77. KRANJC, Marijan F. Delovanje unutrašnjeg neprijatelja preko članova porodica : (iskustvo iz 9. armije). V: Delovanje unutrašnjeg neprijatelja protiv ustavom utvrđenog poretka SFRJ i njenih oružanih snaga : (študijska diskusija - izvodi iz materijala). [Pančevo]: Uprava bezbednosti SSNO, Obaveštajno-bezbednosni školski centar, 1979, str. 219-224. [COBISS.SI-ID 513580825]


1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

78. KRANJC, Marijan F. Snage agresora na privremeno zaposednutoj teritoriji. V: RADOJEVIĆ, Mirko (ur.). Teorija i ratna praksa : (školski časopis za vojnostručna i naučna pitanja). [Beograd]: Centar visokih vojnih škola KoV JNA, 1988, br. 15, str. 205-211. [COBISS.SI-ID 513601561]


1.18 Geslo - sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju ...

79. KRANJC, Marijan F. Zveza rezervnih vojaških starešin Slovenije. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, 2001, zv. 15: Wi - Ž, str. 263. [COBISS.SI-ID 513592089]

80. GUŠTIN, Damijan, KRANJC, Marijan F., JOGAN, Savin. Vojaško šolstvo. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, 2000, zv. 14: U-We, str. 313-314. [COBISS.SI-ID 1058932]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

81. KRANJC, Marijan F. Deletić, Čedomir, Tranzicijski utrinki - zbirka aforizmov o tranziciji...2011. Vojaštvo, 2012, 4 str. http://users.volja.net/marijankr/NK09-aforizmi.html. [COBISS.SI-ID 518545177]

82. KRANJC, Marijan F. Jože Pirjevec, Tito in tovariši. Vojaštvo, 2012, [4] str. http://users.volja.net/marijankr/NK08-pirjevec-tito.html. [COBISS.SI-ID 518546969]

83. KRANJC, Marijan F. Zapustiti Jugoslavijo - vračanje na zahodni Balkan. Nedelj. dnev., 18. apr. 2010, letn. 49, št. 16, str. ?. [COBISS.SI-ID 517452825]

84. KRANJC, Marijan F. Dr. Vida Deželak Barič: Končno do znanstvene resnice o KPS in revolucionarnem gibanju 1941-1943. Vojaštvo, 2009, [2] str. http://users.volja.net/marijankr/NK04-kps.html. [COBISS.SI-ID 518554393]

85. KRANJC, Marijan F. Dosje o Hitlerju : katastrofalni prevod vojaških izrazov. Nedelj. dnev., 13.maj 2007, str. ?. [COBISS.SI-ID 513582617]

86. KRANJC, Marijan F. Prikaz studije o vojnoj eliti Kraljevine Jugoslavije. Dinar, 2004, 24, str. 86. [COBISS.SI-ID 513582105]

87. KRANJC, Marijan F. Anton Žabkar: Marsova dediščina : temelji vojaških ved, 1. knjiga, Ljubljana, 2003. Vojnozgod. zb., 2004, št. 17, str. 92-94, ilustr. [COBISS.SI-ID 224483072]


1.21 Polemika, diskusijski prispevek

88. KRANJC, Marijan F. Ujeti v preteklosti. Delo (Ljubl.), 24.8.2013, leto 55, št. 195, str. 28. [COBISS.SI-ID 519450393]

89. KRANJC, Marijan F. Javno pismo ambasadorjem ZDA, Velike Britanije, Francije in Nemčije. Delo (Ljubl.), 25.11.2012, leto 54, št. 234, str. 28. home.amis.net/marijank/dok/javno_pismo_ambasadorjem.pdf. [COBISS.SI-ID 519450649]

90. KRANJC, Marijan F. Revizija. Mladina, 7.9.2012, št. 38, str. 2. http://slovanstvo.si/index.php/category/clanki/page/4/. [COBISS.SI-ID 519452441]

91. KRANJC, Marijan F. Finančna ali ideološka lustracija ZPIZ-a?. Nedelj. dnev., 19.8.2012, leto 51, št. 24, str. 28. home.amis.net/marijank/dok/financna_lustracija.pdf. [COBISS.SI-ID 519450905]

92. KRANJC, Marijan F. Novi (francoski) predlog za varčevanje. Nedelj. dnev., 16.9.2012, leto 51, št. 34, str. 28. home.amis.net/marijank/dok/francoski-predlog.pdf. [COBISS.SI-ID 519451161]

93. KRANJC, Marijan F. Slovenika. Vojaštvo, 2012, [3]str. http://users.volja.net/marijankr/dok/ugovori.html#slovenika. [COBISS.SI-ID 518546457]

94. KRANJC, Marijan F. Kdo bo branil in varoval Slovenijo? : prispevek k novemu varnostnoobrambnemu sistemu republike Slovenije = Who is going to protect and defend Slovenia? : towards a new security and defence system of the Republic of Slovenia. Vojaštvo, 2012, [16,2] str. http://users.volja.net/marijankr/dok/NovaSV.pdf, http://users.volja.net/marijankr/engsum.html#whoprotect, http://users.volja.net/marijankr/Z56-kdobobranil.html. [COBISS.SI-ID 518546713]

95. KRANJC, Marijan F. Kdo je leta 1918 zaustavil Italijane na Vrhniki - srbski podpolkovnik Stevan Švabić ali vrhniški župan Franc Tršar?. Vojaštvo, 2012, 17 str. http://users.volja.net/marijankr/dok/Hervardi-Svabic.pdf. [COBISS.SI-ID 518545433]

96. KRANJC, Marijan F. " Naše obrambne sile bi lahko prepolovili.". Mladina, 23 sep. 2011, št. 43, str. 2, ilustr. [COBISS.SI-ID 518542873]

97. KRANJC, Marijan F. Odgovor na recenzijo Malgajevih vojnih spominov 1914-1919 : brzopleto, nestrokovno in neobjektivno. Vojaštvo, 2010, 5 str. http://users.volja.net/marijankr/dok/blog-inz-odgovor-100810.pdf. [COBISS.SI-ID 518559001]

98. KRANJC, Marijan F. Največji biografski leksikon doslej. Delo (Ljubl.), 17.jan.2009. [COBISS.SI-ID 515083033]

99. KRANJC, Marijan F. Nekoč ste obljubili. Nedelj. dnev., 22.2.2009, str. ?. [COBISS.SI-ID 515082265]

100. KRANJC, Marijan F. Kdo je kriv za mejo na Dragonji?. Nedelj. dnev., 5. jul. 2009, letn. 48, št. 27, str. 20. [COBISS.SI-ID 517453081]

101. KRANJC, Marijan F. Kdo je vse barantal s Savudrijo?. Nedelj. dnev., 6. sep. 2009, letn. 48, št. 35, str. ?. [COBISS.SI-ID 517453593]

102. KRANJC, Marijan F. Kdo je kriv za mejo na Dragonji?. Nedelj. dnev., 20. sep. 2009, letn. 48, št. 37, str. 20. [COBISS.SI-ID 517453337]

103. KRANJC, Marijan F. Slovenci kot pomorski narod : (opomnik Marijana F. Kranjca za predavanje). Vojaštvo, 2012, [4] str., ilustr. http://users.volja.net/marijankr/clanki-c70.html. [COBISS.SI-ID 518564121]

104. KRANJC, Marijan F. Maistrov prispevek k prvi slovenski samoodločbi. Delo (Ljubl.), 20.dec.2008. [COBISS.SI-ID 515082777]

105. KRANJC, Marijan F. Maistrov prispevek k prvi slovenski samoodločbi. Delo (Ljubl.), 29.nov.2008. [COBISS.SI-ID 515082521]

106. KRANJC, Marijan F. Veliki slovenski biografski leksikon. Mladina, 12.12.2008, št. 50. [COBISS.SI-ID 515083289]

107. KRANJC, Marijan F. Vohuni, agenti, špijoni. Delo (Ljubl.), 13.12.2006, str. ?. [COBISS.SI-ID 513604633]

108. KRANJC, Marijan F. Krivdo je valil na zvezno armado. Delo (Ljubl.), 24.6.2006, str. ?. [COBISS.SI-ID 513605145]

109. KRANJC, Marijan F. Slovenski četniki se vračajo na prizorišče : odziv. Delo (Ljubl.), 22. nov. 2006, leto 48, št. 270, str. 20. [COBISS.SI-ID 232137472]

110. KRANJC, Marijan F. "Četniki" : odziv na odziva. Delo (Ljubl.), 13. dec. 2006, leto 48, št. 288, str. 20. [COBISS.SI-ID 231646208]

111. KRANJC, Marijan F. "Četniki" in "klicaji" : odziv. Delo (Ljubl.), 27. dec. 2006, leto 48, št. 298, str. 24. [COBISS.SI-ID 232805376]

112. KRANJC, Marijan F. Ne bodo spremenili resnične zgodovine : prepir o tem, kdo je pobijal, se je začel po Titovi smrti. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 9.6.2006, str. ?. [COBISS.SI-ID 513604889]

113. KRANJC, Marijan F. Netočnost in nesistematičnost : odziv. Delo (Ljubl.), 19. okt. 2005, leto 47, št. 243, str. 13. [COBISS.SI-ID 225308672]

114. KRANJC, Marijan F. Netočnost in nesistematičnost : poslednji odziv na odziv. Delo (Ljubl.), 2. nov. 2005, leto 47, št. 253, str. 13. [COBISS.SI-ID 225382912]

115. KRANJC, Marijan F. Nekaj novosti o ustanovitvi "Slovenske narodne vojske" aprila 1945. Vojnozgod. zb., 2005, št. 21, str. 68-71, ilustr. [COBISS.SI-ID 233882880]

116. KRANJC, Marijan F. Red slovenskega viteza : odgovor Marijanu Furlanu. Vojnozgod. zb., 2005, št. 21, str. 120-124. [COBISS.SI-ID 513604377]

117. KRANJC, Marijan F. Opozorilo na opozorilo - odgovor J. J. Š. na oceno moje knjige Slovenska vojaška inteligenca. Vojnozgod. zb., 2005, št. 22, str. 117-120. [COBISS.SI-ID 233913856]

118. KRANJC, Marijan F. Še o novostih o ustanovitvi "Slovenske narodne vojske" aprila 1945 - odgovor dr. Borisu Mlakarju. Vojnozgod. zb., 2005, št. 23, str. 141-142. [COBISS.SI-ID 233945856]

119. KRANJC, Marijan F. " Medicinskega atentata" na Tita ni bilo! : odmevi na knjigo Zarote in atentati na Tita. Nedelj. dnev., 22.avg. 2004, leto 43, št. 140. users.volja.net/marijankr/clanki-C31.html. [COBISS.SI-ID 518542617]

120. KRANJC, Marijan F. Veliki slovenski biografski leksikon : odgovor dr. Bernardu Nežmahu. Vojaštvo, 2004, [3] str. http://users.volja.net/marijankr//clanki-c65.html. [COBISS.SI-ID 518554137]

121. KRANJC, Marijan F. Posadne enote - da ali ne? Odgovor - da!. Vojnozgod. zb., 2004, št. 15, str. 108-116. [COBISS.SI-ID 224454912]

122. KRANJC, Marijan F. Pripombe k vsebini knjige Zarote in atentati na Tita : odgovor Ivanu Somraku. Vojnozgod. zb., 2004, št. 18, str. 103-107. [COBISS.SI-ID 513604121]

123. KRANJC, Marijan F. Past Udbinih dosjejev. Mladina, 5.5.2003, št. 18, str. 4. http://home.amis.net/marijank/clanki-c25.html. [COBISS.SI-ID 513603353]

124. KRANJC, Marijan F. Poveljniška odgovornost. Mladina, 23.5.2003, št. 25, str. 4. [COBISS.SI-ID 513603609]

125. KRANJC, Marijan F. Ob smrti Vinka Levstika : naj končno le počiva v miru. Nedelj. dnev., 31.avg.2003, str. ?. [COBISS.SI-ID 513603865]

126. KRANJC, Marijan F. Odgovor na tri odzive. Vojnozgod. zb., 2003, št. 12, str. 100-106. [COBISS.SI-ID 513600281]

127. KRANJC, Marijan F. Kdo je koga ukanil v veliki ukani?. Vojnozgod. zb., 2003, št. 13, str. 60-62. [COBISS.SI-ID 513600537]

128. KRANJC, Marijan F. Generali - admirali slovenskega rodu : (drugi popravek in dopolnila). Vojnozgod. zb., 2003, št. 13, str. 88-91, ilustr. [COBISS.SI-ID 216007424]

129. KRANJC, Marijan F. Odgovor Bojanu Končanu, lesnemu tehniku iz Ljubljane. Vojnozgod. zb., 2003, št. 13, str. 105-106. [COBISS.SI-ID 513600025]

130. KRANJC, Marijan F. Še drugič: Grobovi da, spomeniki ne! : Titov ukaz o prepovedi likvidacij ujetnikov domobrancev je v Arhivu Slovenije!. Nedelj. dnev., 3.3.2002, str. ?. [COBISS.SI-ID 513599257]

131. KRANJC, Marijan F. Grobovi da, spomeniki ne! : skupina vojakov JLA je zagrešila samo poboj večje skupine ustašev v Mariboru. Nedelj. dnev., 10.2.2002, str. ?. [COBISS.SI-ID 513599001]

132. KRANJC, Marijan F. Zadnjič - grobovi da, spomeniki ne! : o prepovedi kolaboracije z okupatorjem, usodi pripradnikov kvizlinške vojske in Slovenski narodni vojski. Nedelj. dnev., 31.3.2002, str. ?. [COBISS.SI-ID 513599513]

133. KRANJC, Marijan F. Bistveni ugovori na zamolčana vprašanja slovenske osamosvojitve. Vojnozgod. zb., 2002, št. 8, str. 157-171. [COBISS.SI-ID 513599769]

134. KRANJC, Marijan F. Končno do resnice o vlogi generalpolkovnika Arsa Jovanovića med bivanjem v GŠ NOV in PO Slovenije. Vojnozgod. zb., 2002, št. 10, str. 40-48, ilustr. [COBISS.SI-ID 213286912]

135. KRANJC, Marijan F. Poenotenje definicij o terorizmu. Delo (Ljubl.), 26.5.2001, str. ?. [COBISS.SI-ID 513598489]

136. KRANJC, Marijan F. Kdo naj bi bil "Martinčić"? : odmev. Delo (Ljubl.), 5. sep. 2001, leto 43, št. 204, str. 16. [COBISS.SI-ID 114995712]

137. KRANJC, Marijan F. Ne čakajte da pomro : pismo gospodu Borutu Pahorju, predsedniku Državnega zbora RS. Nedelj. dnev., 15.7.2001, str. ?. [COBISS.SI-ID 513597977]

138. KRANJC, Marijan F. Kdo je začetnik sprave na Slovenskem. Novi glas, 1.11.2001, str. ?. [COBISS.SI-ID 513598745]

139. KRANJC, Marijan F. Slovenija in Slovenci v Titovi politični oporoki. Slov. panor., 16.8.2001, št. 33, str. 20-21, portreti. [COBISS.SI-ID 513598233]

140. KRANJC, Marijan F. Selektor kdojekdojevcev. Mladina, 3.1.2000, št.49, str. 15. [COBISS.SI-ID 513597721]

141. KRANJC, Marijan F. Mirna vest : implodirane akrobacije vojaškega politologa : odmev na intervju s prof. dr. Antonom Beblerjem. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 12.4.1999, str. ?. [COBISS.SI-ID 513597465]

142. KRANJC, Marijan F. Proces proti četverici ali dvojici? : jastrebi iz vodstva JLA so lahkomiselno nasedli vsiljenemu procesu. Nedelj. dnev., 19.7.1998, str. ?. [COBISS.SI-ID 513597209]

143. KRANJC, Marijan F. Predstavitev trilogije Vojna iz ljubezni. Delo (Ljubl.), 3.5.1997, str. ?. [COBISS.SI-ID 513591321]

144. KRANJC, Marijan F. Generali brez kape : Mladina št. 18. Mladina, 16.6.1997, št. 22, str. ?. [COBISS.SI-ID 513596953]

145. KRANJC, Marijan F. Videm ali Sveti Jurij : starodavno ime naj ostane nespremenjeno. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 14.X.1997, Let.53, št.238, str. 23. [COBISS.SI-ID 19325752]

146. KRANJC, Marijan F. Enostranski in netočni novinarski arhivi : druga plat resnice o KOS. Nedelj. dnev., 29.9.1996, str. ?. [COBISS.SI-ID 513591065]

147. KRANJC, Marijan F. General Kranjc ne bo tožil zastavnika Borštnerja!. Slovenec (1991), 5.2.1996, str. ?. [COBISS.SI-ID 513590809]

148. KRANJC, Marijan F. Kdo že sedem let zavaja slovensko javnost?. Delo (Ljubl.), 8.7.1995, str. ?. [COBISS.SI-ID 513590553]

149. KRANJC, Marijan F. JBTZ - verzija JLA : Mladina št. 50 : nisem avtor vojaškega dokumenta. Mladina, 20.12.1994, št. 51, str. ?. [COBISS.SI-ID 513590297]

150. KRANJC, Marijan F. Odgovor Janši in še komu : odmev na Nedeljski in KOS z roko v roki 7.8.[1994]. Nedelj. dnev., 21.avg.1994, str. ?. [COBISS.SI-ID 513590041]

151. KRANJC, Marijan F. Napisi na vojašnicah kmalu v slovenščini. Delo (Ljubl.), 14. jan. 1989, 31, št. 10, str. 18+29, 18. feb. 1989, 31, št. 40, str. 30. [COBISS.SI-ID 120538624]

152. KRANJC, Marijan F. Na rob bližajoči se razpravi o sodelovanju z JLA. Delo (Ljubl.), 18. feb. 1989, 31, št. 40, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 111748608]

153. KRANJC, Marijan F. Napisi na vojašnicah kmalu tudi v slovenščini. Delo (Ljubl.), 14.1.1988, str. 15. [COBISS.SI-ID 513589529]

154. KRANJC, Marijan F. Tema tedna: reorganizacija JLA. Delo (Ljubl.), 7.1.1988, str. ?. [COBISS.SI-ID 513589785]

155. KRANJC, Marijan F. Nevarni gverilski nasveti : Slovenija in slovenstvo teh vročih dni. Nedelj. dnev., 4.sept.1988, str. 6. [COBISS.SI-ID 513589017]

156. KRANJC, Marijan F. Podatki iz avtobusa št. 22 : odgovor na pripis uredništva k pismu "Nevarni gverilski nasveti". Nedelj. dnev., 11.sept.1988, str. 6. [COBISS.SI-ID 513589273]


1.22 Intervju

157. KRANJC, Marijan F. Afera Masleša : Generalmajor Marijan F. Kranjc o streljanju prebežnikov čez jugoslovansko mejo. Reporter. [Tiskana izd.], 8.nov.2010, letn. 3, št. 45, str. 24-25, portreti. [COBISS.SI-ID 517462297]

158. KRANJC, Marijan F. Stoj, streljal bom! : neobjavljeni intervju o mejni in stražarski problematiki. Vojaštvo, 2010, 16 str., ilustr. http://users.volja.net/marijankr/dok/stoj-streljal-bom.pdf. [COBISS.SI-ID 518560025]

159. KRANJC, Marijan F. Intervju z Marijanom F.Kranjcem v reviji NIN, Beograd, Srbija : o srbskih dobrovoljcih v Sloveniji v prvi svetovni vojni. Vojaštvo, 2009, [7] str. http://users.volja.net/marijankr//clanki-c66.html#zakaj. [COBISS.SI-ID 518554905]

160. KRANJC, Marijan F. (Ne)zaboravljene zasluge : [pogovor z Marijanom F. Kranjcem]. NIN, 25.12.2008, br. 85, str. ?, portret. [COBISS.SI-ID 515083545]

161. KRANJC, Marijan F. Sedamdeset pet "metaka" za druga Tita : Marijan F. Kranjc, Zarote in atentati na Tita, 11.4.2004, br. 2033, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 513603097]

162. KRANJC, Marijan F. Atentati na Tita : Tito je uspio preživjeti 18 urota i 57 atentata. Nacional (Zagreb), 13.1.2004, št. 426, str. 46-47, portret. [COBISS.SI-ID 513588505]

163. KRANJC, Marijan F. Razpad Jugoslavije: kdo je prižgal vžigalice. 1, Dan D v balkanskem kotlu : Marjan F. Kranjc, upokojeni generalmajor. Nedelj. dnev., 7.2.1999, 38, št. 36, str. 7, ilustr. [COBISS.SI-ID 513587737]

164. KRANJC, Marijan F. Razpad Jugoslavije: kdo je prižgal vžigalice. 2, Proti svojemu narodu se ne moreš boriti : Marjan F. Kranjc, upokojeni generalmajor. Nedelj. dnev., 14.2.1999, 38, št. 37, str. 7, ilustr. [COBISS.SI-ID 513587993]

165. KRANJC, Marijan F. Miloševića z zdajšnjo strategijo NATA ni mogoče nagnati : nekdanji general major Marijan F. Kranjc ---. Slov. panor., 1.4.1999, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 513588249]

166. KRANJC, Marijan F. Krste z balkanskega poligona : general bivše JLA Marijan F. Kranjc je izdal izzivalno knjigo. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 30.3.1999, str. 5. [COBISS.SI-ID 513588761]

167. KRANJC, Marijan F. Na njihove pogrebe ne morem : Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju. Delo (Ljubl.), 30.V.1998, 40, št. 123, str. 35. [COBISS.SI-ID 76166144]

168. KRANJC, Marijan F. General je segel v svoj "klobuk" ... : ali so po sedmih letih v poplavi knjig res pojasnjena vsa politična ozadja procesa proti četverici. Nedelj. dnev., 27.8.1995, 34, št. 232, str. 4,6, ilustr. [COBISS.SI-ID 513587481]

169. KRANJC, Marijan F. Armija je za razuman i konstruktivan dijalog : razgovor s povodom Marijan Kranjc. Četvrti jul, 28.3.1989, str.?. [COBISS.SI-ID 513601305]


1.25 Drugi sestavni deli

170. KRANJC, Marijan F. Kdo je v Sloveniji uvedel rdečo zvezdo s srpom in kladivom?. Vojaštvo, 2013, 2 str. http://home.amis.net/marijank/dok/rdeča_zvezda.pdf. [COBISS.SI-ID 519449625]

171. KRANJC, Marijan F. Korošak Vinko - pisatelj in publicist. Vojaštvo, 2013, [2] str., portret. http:///www.primorci.si/osebe/korošak-vinko/970/, home.amis.net/marijank/dok/Vinko_Korosak.pdf. [COBISS.SI-ID 519446809]

172. KRANJC, Marijan F. Korošak, Jožef - pater Bruno : frančiškan, nabožni pisatelj, poliglot, profesor. Vojaštvo, 2013, [2] str. http://users.volja.net/marijankr/dok/pBruno.pdf, www.primorci.si/osebe/Korošak-Jožef-pater-Bruno/1001. [COBISS.SI-ID 519451929]

173. KRANJC, Marijan F. Draga Potočnjak, Skrito povelje, Sanja, Ljubljana, 2013. Vojaštvo, 2013, 3 str. http://home.amis.net/marijank/dok/Skrito_povelje_ocena.pdf. [COBISS.SI-ID 519449881]

174. KRANJC, Marijan F. Igor Omerza: JBTZ - čas poprej in dnevi pozneje, Karantanija, Ljubljana 2013. Vojaštvo, 2013, 4 str. http://home.amis.net/marijank/dok/JBTZ_knjiga_ocena.pdf. [COBISS.SI-ID 519450137]

175. KRANJC, Marijan F. Beg z morišča : (Karol Cepl, avtor projekta Rabelj in žrtev). Vojaštvo, 2013, 5 str. http://home.amis.net/marijank/dok/Cepl_Karol.pdf. [COBISS.SI-ID 519448601]

176. KRANJC, Marijan F. Ivan Borštner, praporščak (zastavnik) JLA - napačni slovenski "narodni junak" : ali kdo že 25 let zavaja slovensko javnost. Vojaštvo, 2013, 5 str. http://home.amis.net/marijank/dok/JBTZ_knjiga_ocena.pdf. [COBISS.SI-ID 519448857]

177. KRANJC, Marijan F. Blažo Mandić S Titom : četvrt veka u Kabinetu. Vojaštvo, 2013, 6 str., ilustr. http://home.amis.net/marijank/dok/S-Titom-kabinet.pdf. [COBISS.SI-ID 519447065]

178. KRANJC, Marijan F. Grozovita smrt Ivana Ruesa končno razjasnena!. Vojaštvo, 2013, 7 str., ilustr. http://home.amis.net/marijank/dok/Rues_Ivan.pdf. [COBISS.SI-ID 519448345]

179. KRANJC, Marijan F. Nekdanji šef mariborskih navijačev in "ljubiteljski" zgodovinar nam predstavljata protisrbski model slovenskega zgodovinopisja. Vojaštvo, 2013, 8 str. http://home.amis.net/marijank/dok/Odgovor_Hervardom_2.pdf. [COBISS.SI-ID 519448089]

180. KRANJC, Marijan F. Prlek v Beogradu - dr. Aleksander Nedok : praoče dr. Štefan Nedog, prvi slovenski zdravnik Srbske vojske (1864). Vojaštvo, 2013, 8 str., ilustr. http://users.volja.net/marijankr/dok/Nedog-oce_in_sin.pdf. [COBISS.SI-ID 519453209]

181. KRANJC, Marijan F. Slovenački general Otmar Langerholz, brigadni general i beogradski potomci. Vojaštvo, 2012, 12 str., ilustr. http://home.amis.net/marijank/dok/Langerholc_Otmar-SRB.pdf. [COBISS.SI-ID 519445785]

182. KRANJC, Marijan F. Tito v Omsku, Sibirija, 1917/1920 : zakaj Tito ni pristopil k jugoslovanskim dobrovoljcem. Vojaštvo, 2013, 12 str., ilustr. http://home.amis.net/marijank/dok/Tito-Omsk.pdf. [COBISS.SI-ID 519449113]

183. KRANJC, Marijan F. Milisav Sekulić - Mile, generalmajor in publicist, sošolec in prijatelj. Vojaštvo, 2013, 13 str., ilustr. http://home.amis.net/marijank/dok/Sekulic_Milislav.pdf. [COBISS.SI-ID 519446297]

184. KRANJC, Marijan F. Organizacija TIGR in obveščevalna služba VKJ (1919-1941). Vojaštvo, 2013, 15 str. http://home.amis.net/marijank/dok/TIGR-osVKJ.pdf. [COBISS.SI-ID 519447577]

185. KRANJC, Marijan F. "Črni brat" - Ivan Gašperčič : tragična usoda sopotnika solkanskih tigrovcev. Vojaštvo, 2013, 16 str., ilustr. http://home.amis.net/marijank/dok/Crni_brat_Ivan.pdf. [COBISS.SI-ID 519446041]

186. KRANJC, Marijan F. Lovro Kuhar - agent Kominterne : zveze in delovanje na Primorskem. Vojaštvo, 2013, 16 str., ilustr. http://home.amis.net/marijank/dok/Lovro_Kuhar.pdf. [COBISS.SI-ID 519449369]

187. KRANJC, Marijan F. Jože Srebrnič, primorski narodni junak : agent Kominterne ali tudi žrtev Kominterne?. Vojaštvo, 2013, 27 str., ilustr. http://home.amis.net/marijank/dok/joze_Srebrnic.pdf. [COBISS.SI-ID 519447321]

188. KRANJC, Marijan F. Tehnično-tehnološki dosežki JLA. Vojaštvo, 2013, loč. pag. http://home.amis.net/marijank/dok/TEHTEH-00.pdf. [COBISS.SI-ID 519451417]

189. KRANJC, Marijan F. Dr. Ivan Ples : Tržačan, kapetan AOV, dobrovoljec jugoslovanskega polka v Sibiriji, zvezni častnik pri francoski vojaški misiji, gospodarstvenik, publicist, pripadnik OF-partizan. Vojaštvo, 2012, 4 str., ilustr. http://home.amis.net/marijank/dok/Ples-dr-Ivan.pdf. [COBISS.SI-ID 519443993]

190. KRANJC, Marijan F. Oton Lavoslava Pečar. topniški podporočnik AOV, Maistrov borec in odlikovanec, topniški podpolkovnik VKJ, SS-Obersturmbannführer. Vojaštvo, 2012, 4 str., ilustr. http://users.volja.net/marijankr/dok/Oton_Pecar.pdf. [COBISS.SI-ID 518543385]

191. KRANJC, Marijan F. Andrej (Andrew) Kobal - Andy, polkovnik ameriške vojske, vojaški obveščevalec v Bolgariji, soustanovitelj Cie. Vojaštvo, 2012, 5 str., ilustr. http://users.volja.net/marijankr/dok/LSO-kobal.pdf. [COBISS.SI-ID 518547481]

192. KRANJC, Marijan F. Marjan Pogačnik : v slovo prvemu in zadnjemu slovenskemu admiralu - podmorničarju. Vojaštvo, 2012, 5 str., ilustr. http://home.amis.net/marijank/dok/MarjanPogacnik-slovo.pdf. [COBISS.SI-ID 519444761]

193. KRANJC, Marijan F. Stanko Kodrin, vojaški pilot, prvi doktor obramboslovja. Vojaštvo, 2012, 6 str., ilustr. http://users.volja.net/marijankr/dok/stanko_kodrin.pdf. [COBISS.SI-ID 518561305]

194. KRANJC, Marijan F. Dr. Anton Krošl - zgodovinar, profesor, publicist, pesnik, politik, krščanski socialist in četniški obveščevalec - načelnik. Vojaštvo, 2012, 7 str., ilustr. http://home.amis.net/marijank/dok/Anton_Krosl.pdf. [COBISS.SI-ID 519443737]

195. KRANJC, Marijan F. Mira - obveščevalka in osebna vohunka generala Draže Mihailovića, četniškega poveljnika JVvD. Vojaštvo, 2012, 7 str. http://users.volja.net/marijankr/dok/Mira.pdf. [COBISS.SI-ID 518546201]

196. KRANJC, Marijan F. Vinko Korošak : sorodnik, sošolec, inženir gozdarstva, kriminalist, pisatelj in publicist. Vojaštvo, 2012, 7 str., ilustr. http://home.amis.net/marijank/dok./Vinko_Korosak.pdf. [COBISS.SI-ID 519444249]

197. KRANJC, Marijan F. Ali naj se tudi Slovenija pripravlja na kibernetsko (kibernetično) vojno?. Vojaštvo, 2012, 10 str., ilustr. http://users.volja.net/marijankr/dok/Kibernetska_vojna.pdf. [COBISS.SI-ID 518543129]

198. KRANJC, Marijan F. Božji bojevnik - pater Bruno Jožef Korošak. Vojaštvo, 2012, 12 str. http://users.volja.net/marijankr/dok/pBruno.pdf. [COBISS.SI-ID 518544409]

199. KRANJC, Marijan F. Otmar Langerholz : brigadni general VKJ : oglasili so se potomci iz Beograda. Vojaštvo, 2012, 12 str., ilustr. http://home.amis.net/marijank/dok/Langerholc_Otmar-SLO.pdf. [COBISS.SI-ID 519445529]

200. KRANJC, Marijan F. Frank van Krevel - nizozemski Slovenec, prvi promotor Slovenske vojske v tujini. Vojaštvo, 2012, 13 str., ilustr. http://users.volja.net/marijankr/dok/Frank_van_Krevel.pdf. [COBISS.SI-ID 518545945]

201. KRANJC, Marijan F. Boji za Koroško 1918-1919 : prispevek srbskih dobrovoljcev v bojih za slovensko severno in zahodno mejo. Vojaštvo, 2012, 16 str. http://home.amis.net/marijank/dok/boji-za-korosko-1918-1919.pdf. [COBISS.SI-ID 519444505]

202. KRANJC, Marijan F. Janko Stibiel Vukasović : polkovnik sbske vojske in VKJ - eden prvih slovenskih dobrovoljcev v bojih za Jugoslavijo in njegov sin Pavle. Vojaštvo, 2012, 17 str., ilustr. http://home.amis.net/marijank/dok/Vukasovic-J-P.pdf. [COBISS.SI-ID 519445017]

203. KRANJC, Marijan F. Josef (Jožef) Ressel : epohalni slovensko-češki izumitelj ladijskega vijaka. Vojaštvo, 2012, 19 str., ilustr. http://home.amis.net/marijank/dok/Josef_Ressel.pdf. [COBISS.SI-ID 519445273]

204. KRANJC, Marijan F. Novi podatki o delovanju in borbah slovenskih dobrovoljcev v Rusiji (Sibiriji) 1917-1920. prispevek k zborniku Dobrovoljci kladivarji Jugoslavije 1912-1918. Vojaštvo, 2012, 19 str., ilustr. http://users.volja.net/marijankr/dok/Novo_o_dobrovoljcih.pdf. [COBISS.SI-ID 518544921]

205. KRANJC, Marijan F. Josip Kopinič, polkovnik JLA, kontraadmiral ZSSR : obveščevalec Stalina in Kominterne na Balkanu. Vojaštvo, 2012, 21 str. http://users.volja.net/marijankr/dok/LSO-kopinic.pdf. [COBISS.SI-ID 518547225]

206. KRANJC, Marijan F. Emil Wedam - poročnik nemškega Abwehra, tajni sodelavec ljubljanskega vojaškega obveščevalnega centra, slovenski supervohun. Vojaštvo, 2012, 22 str. http://users.volja.net/marijankr/dok/LSO-wedam.pdf. [COBISS.SI-ID 518548505]

207. KRANJC, Marijan F. Stanislav Rapotec, "Rappy" - ekonomist, obveščevalec, stotnik in slikar. Vojaštvo, 2012, 29 str. http://users.volja.net/marijankr/dok/Rapotec.pdf. [COBISS.SI-ID 518545689]

208. KRANJC, Marijan F. Kaj je novega povedal general Kadijević?. ob izidu njegove zadnje knjige Protiudar - moj pogled na razpad Jugoslavije. Vojaštvo, 2012, [36] str.loč.pag., ilustr. http://users.volja.net/marijankr/dok/Kadijevic_01.pdf, http://users.volja.net/marijankr/dok/Kadijevic_02.pdf, http://users.volja.net/marijankr/dok/Kadijevic_03.pdf, http://users.volja.net/marijankr/dok/Kadijevic_04.pdf, http://users.volja.net/marijankr/dok/Kadijevic_05.pdf, http://users.volja.net/marijankr/dok/Kadijevic_06.pdf, http://users.volja.net/marijankr/dok/Kadijevic_07.pdf. [COBISS.SI-ID 518544665]

209. KRANJC, Marijan F. Dvanajst ran - dvanajst odlikovanj. Antonija Javornik, mariborčanka - srbska junakinja Natalija Bjelajac. Vojaštvo, 2012, str.4-10, ilustr. http://users.volja.net/marijankr/dok/Antonija_Javornik.pdf. [COBISS.SI-ID 518543641]

210. KRANJC, Marijan F. Po 66 letih hčerka našla očetov grob v Avstraliji. Nedelj. dnev., 23. maj 2010, letn. 49, št. 21, str. 25, portret, 30. maj 2010, letn. 49, št. 22, str. 25. [COBISS.SI-ID 517455129]

211. KRANJC, Marijan F. Fran Saleški Finžgar - intelektualni upornik. Vojaštvo, 2010, [1] str., portret. http://users.volja.net/marijankr/Z50-FRANSF.html. [COBISS.SI-ID 518557465]

212. KRANJC, Marijan F. Prvi slovenski doktor vojaško-tehničnih znanosti : dr. Jurij Kolenc. Vojaštvo, 2010, 1 str. http://users.volja.net/marijankr/dok/JurijKolenc.pdf. [COBISS.SI-ID 518559769]

213. KRANJC, Marijan F. Dr. Božidar Fajdiga : legendarni kranjski zdravnik - rudi vojaški zdravnik petih vojska. Vojaštvo, 2010, 3 str., portret. http://users.volja.net/marijankr/dok/BozidarFajdiga-zdravnik5vojska.pdf. [COBISS.SI-ID 518556953]

214. KRANJC, Marijan F. Dr. Marko Vidnjevič: Josip Broz Tito - grandiozni narcis. Vojaštvo, 2010, [3] str., portret. http://users.volja.net/marijankr/NK05-narcis.html. [COBISS.SI-ID 518557209]

215. KRANJC, Marijan F. Uporni duh slovenskih vojakov : primer Antona Zoriča, vodnika 27.LIR. Vojaštvo, 2010, [3] str., ilustr. http://users.volja.net/marijankr/Z54-uporniki.html. [COBISS.SI-ID 518560281]

216. KRANJC, Marijan F. Vojak, proglašen za mrtvega, se je vrnil domov iz ujetništva : (Jožef Jamšek). Vojaštvo, 2010, [3] str., ilustr. http://users.volja.net/marijankr/poizvedbe.html. [COBISS.SI-ID 518560793]

217. KRANJC, Marijan F. Miroslav Pekarek - Bradač : vojaški veteran - najstarejši partizanski polkovnik. Vojaštvo, 2010, 4 str. http://users.volja.net/marijankr/dok/pekarek_bradac.pdf. [COBISS.SI-ID 518558745]

218. KRANJC, Marijan F. Iščemo Marjana Malgaja, poročnika in Maistrovega borca. Vojaštvo, 2010, [5] str., portret. http://users.volja.net/marijankr/Z48-MarijanMalgaj.html. [COBISS.SI-ID 518557721]

219. KRANJC, Marijan F. Miroslav J. Petelin, polkovnik vojske Kraljevine Jugoslavije : slovenski častnik med četniki, domobranci in partizani. Vojaštvo, 2010, 5 str. http://users.volja.net/marijankr/dok/petelin-miroslav.pdf. [COBISS.SI-ID 518558233]

220. KRANJC, Marijan F. Miloslav Samardžić: General Draža Mihailović i opšta istorija četničkog pokreta : ocena XII. poglavja iz knjige Slovenski četniki (Plava garda). Vojaštvo, 2010, [7] str. http://users.volja.net/marijankr/NK06-cetnici.html. [COBISS.SI-ID 518557977]

221. KRANJC, Marijan F. Admiral Stane Brovet : najprej Slovenec, šele potem vse drugo! : (ob tretji obletnici smrti). Vojaštvo, 2010, 8 str., portret. http://users.volja.net/marijankr/dok/Brovet_Stane.pdf. [COBISS.SI-ID 518556697]

222. KRANJC, Marijan F. Miroslav Martinčič, pehotni brigadni general : zakaj ni bil odlikovan kot koroški borec 1918/19?. Vojaštvo, 2010, 9 str. http://users.volja.net/marijankr/dok/martincic-miroslav.pdf. [COBISS.SI-ID 518558489]

223. KRANJC, Marijan F. Vojaška prisega slovenskih upornikov, prostovoljcev in vojakov : kratek vojaško-zgodovinski oris. Vojaštvo, 2010, [10] str., ilustr. http://users.volja.net/marijankr/Z40-prisega.html. [COBISS.SI-ID 518561049]

224. KRANJC, Marijan F. Podmaršal ali feldmaršalporočnik? : zakaj nam nekdo želi vsiliti hrvaško-domobranski čin podmaršal. Vojaštvo, 2010, 14 str., ilustr. http://users.volja.net/marijankr/dok/podmarsal.pdf. [COBISS.SI-ID 518559513]

225. KRANJC, Marijan F. Viktor J. Andrejka, pl. Livnogradski : generalštabni polkovnik vojske Kraljevine Jugoslavije, prvi slovenski častnik vojaške obveščevalne službe. Vojaštvo, 2010, 14 str., ilustr. http://users.volja.net/marijankr/Z51-Andrejka.html. [COBISS.SI-ID 518560537]

226. KRANJC, Marijan F. Po 66 letih našla očetov grob v Avstraliji. Vojaštvo, 2010, [56]str., ilustr. http://users.volja.net/marijankr/Z52-JernejPostrak.html. [COBISS.SI-ID 518559257]

227. KRANJC, Marijan F. Generalu Kolšku v slovo : (27.4.2009). Vojaštvo, 2009, [2] str. http://users.volja.net/marijankr/kolsek-slovo.html. [COBISS.SI-ID 518554649]

228. KRANJC, Marijan F. Karel Kovačič, poročnik bojne ladje JVM : britanski vohun, priča na mednarodnem sodišču proti lastni državi ali pokončni pomorski častnik?. Vojaštvo, 2009, [3] str. http://users.volja.net/marijankr/Z45-Kovacic.html. [COBISS.SI-ID 518555673]

229. KRANJC, Marijan F. Švabić Nikole Stevan, konjeniški polkovnik vojske Kraljevine Jugoslavije. Vojaštvo, 2009, [4] str., portret. http://users.volja.net/marijankr/Z46-Svabic.html. [COBISS.SI-ID 518556185]

230. KRANJC, Marijan F. Zakaj generala Maistra ni bilo v NOV Slovenije. Vojaštvo, 2009, [6] str., portreti. http://users.volja.net/marijankr/clanki-n11.html. [COBISS.SI-ID 518556441]

231. LUKAČ, Vincenc, KRANJC, Marijan F. Pomagača generala Maistra iz Sv. Jurija ob Ščavnici : podpolkovnik Edvard Vaupotič in stotnik Drago Kocmut. Vojaštvo, 2009, 17 str. http://users.volja.net/marijankr/Z53-Vaupotic-Kocmut.html. [COBISS.SI-ID 518555929]

232. KRANJC, Marijan F. Prenovljeni genetski in neideološki seznam generalov - admiralov slovenskega rodu. Vojaštvo, 2007, 8 str. http://users.volja.net/marijankr/Z33-genslo2007.html. [COBISS.SI-ID 518552089]

233. KRANJC, Marijan F. Slovenski udeleženci oktobrske revolucije in kontrarevolucije (1917-1918) : ABC seznam. Vojaštvo, 2004, [10] str. http://users.volja.net/marijankr/Z13-seznami.html#oktobrska. [COBISS.SI-ID 518553625]

234. KRANJC, Marijan F. Odlikovanci na koroški fronti 1918-1920. Vojaštvo, 2004, [10]str. http://users.volja.net/marijankr/Z04-odlikovanci.html. [COBISS.SI-ID 518552345]

235. KRANJC, Marijan F. Slovenski dobrovoljci srbske vojske 1912-1918 : ABC seznam. Vojaštvo, 2004, [25] str. http://users.volja.net/marijankr/Z13-seznami.html#dobrovoljci. [COBISS.SI-ID 518552857]

236. KRANJC, Marijan F. Slovenski narodni heroji NOB (1941-1945) : ABC seznam. Vojaštvo, 2004, [25] str. http://users.volja.net/marijankr/Z13-seznami.html#heroji. [COBISS.SI-ID 518553113]

237. KRANJC, Marijan F. Slovenski prostovoljci španske republikanske armade (1936-1939) : ABC seznam. Vojaštvo, 2004, [25] str. http://users.volja.net/marijankr/Z13-seznami.html#spanci. [COBISS.SI-ID 518553369]

238. KRANJC, Marijan F. Znani generali, admirali, maršali in generalisimi srednjega in novega veka (abecedni seznam). Vojaštvo, 2004, 33 str. http://users.volja.net/marijankr/zanimivosti.html. [COBISS.SI-ID 518553881]

239. KRANJC, Marijan F. Čad, Marijan. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, 2002, zv. 16: Dodatek A-Ž, str. 32. [COBISS.SI-ID 513594393]

240. KRANJC, Marijan F. Gorinšek, Karel. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, 2002, zv. 16: Dodatek A-Ž, str. 69. [COBISS.SI-ID 513594649]

241. KRANJC, Marijan F. Kraut, Božidar. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, 2002, zv. 16: Dodatek A-Ž, str. 114. [COBISS.SI-ID 513594905]

242. KRANJC, Marijan F. Levičnik, Karel. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, 2002, zv. 16: Dodatek A-Ž, str. 121. [COBISS.SI-ID 513595161]

243. KRANJC, Marijan F. Merzel, Dušan. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, 2002, zv. 16: Dodatek A-Ž, str. 130. [COBISS.SI-ID 513595417]

244. KRANJC, Marijan F. Pogačnik, Marjan. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, 2002, zv. 16: Dodatek A-Ž, str. 161. [COBISS.SI-ID 513595673]

245. KRANJC, Marijan F. Rebolj, Janez. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, 2002, zv. 16: Dodatek A-Ž, str. 175. [COBISS.SI-ID 513595929]

246. KRANJC, Marijan F. Renčelj, Bogdan. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, 2002, zv. 16: Dodatek A-Ž, str. 175. [COBISS.SI-ID 513596185]

247. KRANJC, Marijan F. Rožanc, Leopold. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, 2002, zv. 16: Dodatek A-Ž, str. 179. [COBISS.SI-ID 513596441]

248. KRANJC, Marijan F. Rožič, Marijan. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, 2002, zv. 16: Dodatek A-Ž, str. 179. [COBISS.SI-ID 513596697]

249. KRANJC, Marijan F. Zabret, Ciril. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, 2001, zv. 15: Wi-Ž, str. 13. [COBISS.SI-ID 513593113]

250. KRANJC, Marijan F. Zorc, Milovan. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, 2001, zv. 15: Wi-Ž, str. 223. [COBISS.SI-ID 513593369]

251. KRANJC, Marijan F. Zupanc, Alojzij. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, 2001, zv. 15: Wi-Ž, str. 236. [COBISS.SI-ID 513593625]

252. KRANJC, Marijan F. Zupančič, Anton. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, 2001, zv. 15: Wi-Ž, str. 237. [COBISS.SI-ID 513593881]

253. KRANJC, Marijan F. Zupančič, Viktor. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, 2001, zv. 15: Wi-Ž, str. 240. [COBISS.SI-ID 513594137]

254. KRANJC, Marijan F. Vesič, Alojz. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, 2000, zv. 14: U-W, str. 207. [COBISS.SI-ID 513592345]

255. KRANJC, Marijan F. Vidmar, Marijan. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, 2000, zv. 14: U-W, str. 232. [COBISS.SI-ID 513592601]

256. KRANJC, Marijan F. Vučer, Franjo. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, 2000, zv. 14: U-W, str. 399. [COBISS.SI-ID 513592857]

257. KRANJC, Marijan F. Tominc, Ivo. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, 1999, zv. 13: Š-T, str. 280. [COBISS.SI-ID 513591577]

258. KRANJC, Marijan F. Troha, Teodor. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, 1999, zv. 13: Š-T, str. 348. [COBISS.SI-ID 513591833]

259. KRANJC, Marijan F. Genetski rodovnik. Vojaštvo, 1996, [3] str. http://users.volja.net/marijankr/clanki-n07.html. [COBISS.SI-ID 518552601]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.02 Strokovna monografija

260. KRANJC, Marijan F.. Legendarni slovenski obveščevalci : slovenski vojaški obveščevalci in protiobveščevalci : 1919-1991, (Zbirka Trobojnica). 1. izd. Maribor: Pro-Andy, 2011. 352 str., ilustr. ISBN 978-961-92766-3-1. [COBISS.SI-ID 255190016]

261. KRANJC, Marijan F.. Balkanski vojaški poligon : kdo so glavni krivci za razbijanje Jugoslavije? : (varnostno-vojaški zapisi). 2. izd. Maribor: Pro-Andy, 2008. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-91794-5-1. [COBISS.SI-ID 238428672]

262. KRANJC, Marijan F., KRANJC, Irena (ur.). Spopad nizke intenzivnosti : generalska naloga. 1. izd. Maribor: Pro-Andy, 2007. 207 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-91794-4-4. [COBISS.SI-ID 233516288]

263. KRANJC, Marijan F., KRANJC, Irena (ur.). Slovenska vojaška inteligenca, (Zbirka Sledi). Grosuplje: Grafis Trade, 2005. 444 str., tabele. ISBN 961-6401-18-1. [COBISS.SI-ID 218032896]

264. KRANJC, Marijan F., KRANJC, Irena (ur.). Zarote in atentati na Tita, (Zbirka Sledi). Grosuplje: Grafis trade, 2004. 431 str., ilustr. ISBN 961-6401-13-0. [COBISS.SI-ID 127480064]

265. KRANJC, Marijan F.. Iskustva i predlozi u organizovanju i rukovoĐenju KŠRV i ZTV na nivou komande vojne oblasti. [Beograd: Generalštab OS SFRJ], 1988. Str. 98-108. [COBISS.SI-ID 2912718]


2.11 Diplomsko delo

266. KRANJC, Marijan F.. Uticaj doktrine "sukoba niskog intenziteta" na borbenu izgradnju JNA. [Beograd: M. Kranjc], 1989. 121 f. [COBISS.SI-ID 2859214]

267. KRANJC, Marijan F.. Bezbednosno obezbedjenje napadne operacije na PZT : diplomski rad. [Beograd: M. Kranjc], 1980. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 2859470]

268. KRANJC, Marijan F.. na pomočnom pravcu : diplomski rad. Beograd: [M. Kranjc], 1968. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 2862286]


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

269. KRANJC, Marijan F.. Vojaštvo = Military : english summaries. Ljubljana, 2010. http://users.volja.net/marijankr/engsum.html. [COBISS.SI-ID 517462809]

270. KLJAKIĆ, Slobodan, KRANJC, Marijan F.. Slovenački četnici : poverljivi izveštaj vojvode i komandanta Karla I. Novaka, (Biblioteka Chronogram). Beograd: "Filip Višnjić", 2006. 254 str. ISBN 86-7363-489-X. ISBN 978-86-7363-489-0. [COBISS.SI-ID 134158092]

271. KRANJC, Marijan F.. Obaveštajno-bezbednostno obezbedjenje pohoda 14. divizije NOV u Štajersku : seminarski rad. [Beograd: M. Kranjc: M. Pogačnik], 1980. 64 f. [COBISS.SI-ID 2862030]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

272. SEKULIĆ, Milisav. Slovenski dobrovoljci v srpskih osvobodilnih vojnah 1912-1918 = Slovenian volunteers in Serbian liberation wars 1912-1918. Vojaška zgodovina, str. 7-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 517454873]

273. MALGAJ, Franjo, KRANJC, Marijan F. (ur.), ŠTAMPFL, Janko (ur.), KRANJC, Irena (ur.). Vojni spomini : 1914-1919. 1. izd. Maribor: Pro-Andy, 2009. 272 str., ilustr. ISBN 978-961-91794-6-8. [COBISS.SI-ID 245193984]

274. KLJAKIĆ, Slobodan. Skrivnost smrti četniškega generala Draže Mihailovića. Nedelj. dnev., 3.jun.2007, let. 46, št. 22, str. 19, 10.jun.2007, let. 46, št. 23, str. 19, 17.jun.2007, let. 46, št. 24, str. 19, 24.jun.2007, let. 46, št. 25, str. 19. [COBISS.SI-ID 513602841]

275. NOVAK, Karl I., KRANJC, Marijan F. (ur.), KLJAKIĆ, Slobodan (ur.). Plava garda : zaupno poročilo četniškega vojvode in generalštabnega polkovnika Karla I. Novaka, poveljnika slovenskih četnikov. 1. izd. (slovenska). Ljubljana; Beograd [i. e.] Maribor: Pro-Andy, 2006. 232 str. ISBN 961-91794-0-4. [COBISS.SI-ID 56719873]

276. NOVAK, Karl I., KRANJC, Marijan F. (ur.), KLJAKIĆ, Slobodan (ur.), KRANJC, Irena (ur.). Plava garda : zaupno poročilo četniškega vojvode in generalštabnega polkovnika Karla I. Novaka, poveljnika slovenskih četnikov. 2. izd. (slovenska). Ljubljana [i. e.] Maribor: Pro-Andy, 2006. 232 str. ISBN 961-91794-3-9. [COBISS.SI-ID 57204737]


Prevajalec

277. SEKULIĆ, Milisav. Slovenski dobrovoljci v srpskih osvobodilnih vojnah 1912-1918 = Slovenian volunteers in Serbian liberation wars 1912-1918. Vojaška zgodovina, str. 7-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 517454873]

278. KLJAKIĆ, Slobodan. Skrivnost smrti četniškega generala Draže Mihailovića. Nedelj. dnev., 3.jun.2007, let. 46, št. 22, str. 19, 10.jun.2007, let. 46, št. 23, str. 19, 17.jun.2007, let. 46, št. 24, str. 19, 24.jun.2007, let. 46, št. 25, str. 19. [COBISS.SI-ID 513602841]


Avtor dodatnega besedila

279. ANDREJKA, Viktor J. Razvoj vojaštva in vojaški dogodki od prevrata do danes. Vojaštvo, 2012, 19 str. http://users.volja.net/marijankr/dok/Andrejka-razvoj-vojastva.pdf. [COBISS.SI-ID 518544153]

280. MALGAJ, Franjo, KRANJC, Marijan F. (ur.), ŠTAMPFL, Janko (ur.), KRANJC, Irena (ur.). Vojni spomini : 1914-1919. 1. izd. Maribor: Pro-Andy, 2009. 272 str., ilustr. ISBN 978-961-91794-6-8. [COBISS.SI-ID 245193984]

281. CENČIĆ, Vjenceslav. Atentati na Tita. Delnice: Spectrum, 2006. 159 str., ilustr. ISBN 953-99903-8-6. [COBISS.SI-ID 513612313]

282. NOVAK, Karl I., KRANJC, Marijan F. (ur.), KLJAKIĆ, Slobodan (ur.), KRANJC, Irena (ur.). Plava garda : zaupno poročilo četniškega vojvode in generalštabnega polkovnika Karla I. Novaka, poveljnika slovenskih četnikov. 2. izd. (slovenska). Ljubljana [i. e.] Maribor: Pro-Andy, 2006. 232 str. ISBN 961-91794-3-9. [COBISS.SI-ID 57204737]

283. BECELE RANKOVIĆ, Ladislava. Življenje z Leko : spomini slovenske partizanke, (Zbirka Sledi). Grosuplje: Grafis Trade, 2002. 298 str., ilustr. ISBN 961-6401-08-4. [COBISS.SI-ID 120116992]


Oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena

284. OSET, Željko. Franjo Malgaj, Vojni spomini: 1914-1919.... Prispev. novejšo zgod., 2009, 49, št. 2, str. 243-245. [COBISS.SI-ID 2704756]


Drugo

285. KASTELIC, Lovro. Iskala očeta, našla njegov grob. Slov. nov., 24.sep.2010, št. ?, str. ?, ilustr., 25.sep.2010, št. ?, str. ?, ilustr. [COBISS.SI-ID 517455385]Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 21. 9. 2013