Bogdan Martinčič   rojen v  http://www.klanec.si/

   
 

zaposlen na http://www.fsp.uni-lj.si/

Univerza v Ljubljani, Fakulteta  za šport
Laboratorij za multimedijo
Gortanova 22, 1000 Ljubljana,

bogdan_martincic@t-2.net

bogdan.martincic@guest.arnes.si

bogdan.martincic@fsp.uni-lj.si